Skip to content

Giải thích câu Kinh Thánh

Phần này sẽ giúp bạn hiểu nghĩa đúng của những câu và cụm từ trong Kinh Thánh mà nhiều người biết đến. Khi đọc câu Kinh Thánh trong văn cảnh, hãy tìm hiểu bối cảnh của câu ấy. Hãy xem chú thích và các câu Kinh Thánh đối chiếu để có sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Sáng thế 1:1​—“Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất”

Câu mở đầu này của Kinh Thánh nói đến hai sự thật quan trọng nào?

Xuất Ai Cập 20:12​—“Hãy hiếu kính cha mẹ”

Khi thêm một lời hứa vào mệnh lệnh ấy, ngài cho con cái có thêm động lực để vâng lời.

Giô-suê 1:9​—“Hãy mạnh dạn và can đảm lên”

Làm thế nào để có được lòng can đảm và sức mạnh khi phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và trở ngại gây choáng ngợp?

Thi thiên 23:4​—“Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết”

Ngay cả trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, làm sao những người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể cảm nhận sự chăm sóc và bảo vệ của ngài?

Thi thiên 46:10​—“Khá im lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời!”

Phải chăng câu này có nghĩa là khi đi nhà thờ thì một người phải im lặng?

Châm ngôn 3:5, 6​—“Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con”

Làm thế nào để cho thấy bạn tin cậy Đức Chúa Trời hơn là chính mình?

Ê-sai 40:31​—“Ai trông cậy Đức Giê-hô-va sẽ được lại sức”

Tại sao Kinh Thánh ví một người nhận được sức mạnh từ Đức Chúa Trời với đại bàng cất cánh bay vút?

Ê-sai 41:10—​“Đừng sợ chi vì ta ở với con”

Đức Giê-hô-va dùng ba câu trấn an để đảm bảo là sẽ hỗ trợ những người trung thành thờ phượng ngài.

Ê-sai 42:8​—“Ta là CHÚA”

Đức Chúa Trời chọn danh nào để đặt cho ngài?

Giê-rê-mi 29:11—“Chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi”

Đức Chúa Trời có định trước số phận của mỗi người không?

Mi-chê 6:8—“Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi”

Câu này tóm tắt những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta qua ba cụm từ đầy ý nghĩa.

Ma-thi-ơ 6:33​—“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời”

Phải chăng ý của Chúa Giê-su là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không cần làm việc để kiếm sống?

Ma-thi-ơ 6:34—“Chớ lo lắng chi về ngày mai”

Chúa Giê-su không có ý nói rằng chúng ta phải tránh hoạch định cho tương lai.

Ma-thi-ơ 11:28-30​—“Hãy đến với tôi… Tôi sẽ cho anh em được lại sức”

Có phải ý Chúa Giê-su là người ta sẽ thoát khỏi tình trạng bị áp bức và bất công ngay lập tức không?

Mác 1:15​—“Nước Đức Chúa Trời đã đến gần”

Có phải Chúa Giê-su muốn nói rằng Nước Trời đã bắt đầu cai trị không?

Giăng 1:1​—“Ban đầu có Ngôi Lời”

Câu Kinh Thánh này cho biết những chi tiết về đời sống của Chúa Giê-su Ki-tô trước khi xuống thế làm người.

Giăng 3:16​—“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”

Bằng cách nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho thấy ngài yêu thương và muốn mỗi chúng ta sống mãi mãi?

Giăng 14:6—“Tôi là đường đi, chân lý và sự sống”

Tại sao một người muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va phải nhìn nhận vai trò thiết yếu của Chúa Giê-su?

Giăng 14:27​—“Ta để lại sự bình an cho các con”

Chúa Giê-su để lại hay ban cho các môn đồ sự bình an nào? Bằng cách nào chúng ta nhận được sự bình an đó?

Giăng 16:33​—“Ta đã thắng thế gian rồi!”

Làm thế nào những lời của Chúa Giê-su trấn an các môn đồ là họ có thể thành công trong việc làm vui lòng Đức Chúa Trời?

Rô-ma 5:8​—“Trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta”

Con người tội lỗi có khuynh hướng suy nghĩ và hành động trái với tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời, vậy điều gì giúp chúng ta có được mối quan hệ với ngài ngay bây giờ và sự sống vĩnh cửu trong tương lai?

Rô-ma 10:13​—“Kêu cầu danh Đức Chúa”

Đức Chúa Trời cho mọi người cơ hội được cứu và nhận sự sống vĩnh cửu, bất kể quốc gia, chủng tộc hoặc địa vị xã hội.

Rô-ma 12:2—“Hãy thay đổi bên trong theo tư tưởng mới”

Đức Chúa Trời có buộc người ta thay đổi không?

Rô-ma 15:13—“Nguyện Đức Chúa Trời, đấng ban hy vọng, làm cho anh em tràn đầy niềm vui và sự bình an”

Những phẩm chất vui mừng và bình an liên kết thế nào với hy vọng và thần khí thánh?

Phi-líp 4:6, 7—“Đừng lo lắng bất cứ điều gì”

Những hình thức cầu nguyện nào có thể giúp những người thờ phượng Đức Chúa Trời bớt lo lắng và có được bình an nội tâm?

Phi-líp 4:13​—“Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu”

Ý của Phao-lô là gì khi viết ông sẽ nhận được sức mạnh “trong mọi sự”?

2 Ti-mô-thê 1:7​—“Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát”

Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể giúp một người vượt qua nỗi sợ để can đảm làm điều đúng?

Hê-bơ-rơ 11:1​—“Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng”

Đức tin thật mạnh đến mức nào và quan trọng ra sao?