Đi đến nội dung

Giải thích câu Kinh Thánh

Phần này sẽ giúp bạn hiểu nghĩa đúng của những câu và cụm từ trong Kinh Thánh mà nhiều người biết đến. Khi đọc câu Kinh Thánh trong văn cảnh, hãy tìm hiểu bối cảnh của câu ấy. Hãy xem chú thích và các câu Kinh Thánh đối chiếu để có sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Giải thích Sáng thế 1:1​—“Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất”

Câu mở đầu này của Kinh Thánh nói đến hai sự thật quan trọng nào?

Giải thích Xuất Ai Cập 20:12​—“Hãy hiếu kính cha mẹ”

Khi thêm một lời hứa vào mệnh lệnh ấy, ngài cho con cái có thêm động lực để vâng lời.

Giải thích Giô-suê 1:9​—“Hãy mạnh dạn và can đảm lên”

Làm thế nào để có được lòng can đảm và sức mạnh khi phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và trở ngại gây choáng ngợp?

Giải thích Thi thiên 23:4​—“Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết”

Ngay cả trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, làm sao những người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể cảm nhận sự chăm sóc và bảo vệ của ngài?

Giải thích Thi thiên 37:4​—“Hãy vui thỏa trong CHÚA”

Làm cách nào bài Thi thiên này giúp chúng ta có sự khôn ngoan và trở thành người được Đức Chúa Trời chấp nhận?

Giải thích Thi thiên 46:10​—“Khá im lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời!”

Phải chăng câu này có nghĩa là khi đi nhà thờ thì một người phải im lặng?

Giải thích Châm ngôn 3:5, 6​—“Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con”

Làm thế nào để cho thấy bạn tin cậy Đức Chúa Trời hơn là chính mình?

Giải thích Châm ngôn 16:3​—“Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA”

Có hai lý do nào mà con người nên hướng đến Đức Chúa Trời để được hướng dẫn khi đứng trước một quyết định?

Giải thích Châm ngôn 17:17​—“Bạn bè thương nhau mọi lúc”

Câu châm ngôn này cho thấy thế nào là người bạn chân thật.

Giải thích Châm ngôn 22:6—“Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi”

“Con đường” mà một đứa trẻ phải đi là gì? Có phải mỗi người đi theo một con đường khác nhau không?

Giải thích Truyền đạo 3:11​—“Mọi thứ ngài làm đều tốt đẹp, đúng kỳ của nó”

Những công việc tốt đẹp của Đức Chúa Trời không chỉ là mọi điều ngài tạo ra. Điều này ảnh hưởng thế nào đến bạn?

Giải thích Ê-sai 26:3​—“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn”

Có thực tế để có sự bình yên trọn vẹn không? ‘Để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời’ có nghĩa gì?

Giải thích Ê-sai 40:31​—“Ai trông cậy Đức Giê-hô-va sẽ được lại sức”

Tại sao Kinh Thánh ví một người nhận được sức mạnh từ Đức Chúa Trời với đại bàng cất cánh bay vút?

Giải thích Ê-sai 41:10—​“Đừng sợ chi vì ta ở với con”

Đức Giê-hô-va dùng ba câu trấn an để đảm bảo là sẽ hỗ trợ những người trung thành thờ phượng ngài.

Giải thích Ê-sai 42:8​—“Ta là CHÚA”

Đức Chúa Trời chọn danh nào để đặt cho ngài?

Giải thích Giê-rê-mi 11:11​—“Ta sẽ giáng tai họa trên chúng”

Đức Chúa Trời giáng “tai họa” trên dân ngài hay ngài chỉ cho phép điều đó xảy ra?

Giải thích Giê-rê-mi 29:11—“Chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi”

Đức Chúa Trời có định trước số phận của mỗi người không?

Giải thích Giê-rê-mi 33:3​—“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi”

Trong quá khứ, Đức Chúa Trời hứa tiết lộ “những việc vĩ đại và khó hiểu” cho những ai chấp nhận lời mời này. Những việc đó là gì? Lời hứa ấy vẫn dành cho chúng ta ngày nay không?

Giải thích Mi-chê 6:8—“Bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của ngươi”

Câu này tóm tắt những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi chúng ta qua ba cụm từ đầy ý nghĩa.

Giải thích Ma-thi-ơ 6:33​—“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời”

Phải chăng ý của Chúa Giê-su là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không cần làm việc để kiếm sống?

Giải thích Ma-thi-ơ 6:34—“Chớ lo lắng chi về ngày mai”

Chúa Giê-su không có ý nói rằng chúng ta phải tránh hoạch định cho tương lai.

Giải thích Ma-thi-ơ 11:28-30​—“Hãy đến với tôi… Tôi sẽ cho anh em được lại sức”

Có phải ý Chúa Giê-su là người ta sẽ thoát khỏi tình trạng bị áp bức và bất công ngay lập tức không?

Giải thích Mác 1:15​—“Nước Đức Chúa Trời đã đến gần”

Có phải Chúa Giê-su muốn nói rằng Nước Trời đã bắt đầu cai trị không?

Giải thích Mác 11:24​—“Mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được”

Lời khuyên của Chúa Giê-su về việc có đức tin và cầu nguyện giúp chúng ta thế nào để vượt qua thử thách?

Giải thích Lu-ca 1:37​—“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”

Không điều gì có thể ngăn cản Đức Chúa Trời Toàn Năng thực hiện điều ngài hứa. Điều này có ý nghĩa gì với bạn?

Giải thích Giăng 1:1​—“Ban đầu có Ngôi Lời”

Câu Kinh Thánh này cho biết những chi tiết về đời sống của Chúa Giê-su Ki-tô trước khi xuống thế làm người.

Giải thích Giăng 3:16​—“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”

Bằng cách nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho thấy ngài yêu thương và muốn mỗi chúng ta sống mãi mãi?

Giải thích Giăng 14:6—“Tôi là đường đi, chân lý và sự sống”

Tại sao một người muốn thờ phượng Đức Giê-hô-va phải nhìn nhận vai trò thiết yếu của Chúa Giê-su?

Giải thích Giăng 14:27​—“Ta để sự bình an lại với các ngươi”

Chúa Giê-su để lại hay ban cho các môn đồ sự bình an nào? Bằng cách nào chúng ta nhận được sự bình an đó?

Giải thích Giăng 15:13​—“Chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn”

Làm thế nào các môn đồ của Chúa Giê-su có thể biểu lộ tình yêu thương mà ngài đã thể hiện?

Giải thích Giăng 16:33​—“Ta đã thắng thế gian rồi!”

Làm thế nào những lời của Chúa Giê-su trấn an các môn đồ là họ có thể thành công trong việc làm vui lòng Đức Chúa Trời?

Giải thích Công vụ 1:8​—“Các con sẽ nhận được quyền năng”

Chúa Giê-su hứa ban quyền năng nào cho các môn đồ, và quyền năng đó sẽ giúp họ làm gì?

Giải thích Rô-ma 5:8​—“Trong khi chúng ta còn là người có tội, Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta”

Con người tội lỗi có khuynh hướng suy nghĩ và hành động trái với tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời, vậy điều gì giúp chúng ta có được mối quan hệ với ngài ngay bây giờ và sự sống vĩnh cửu trong tương lai?

Giải thích Rô-ma 6:23​—“Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu”

Không người tội lỗi nào có thể tự đạt được sự cứu rỗi, nhưng chúng ta có thể nhận món quà của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu. Bằng cách nào?

Giải thích Rô-ma 10:13​—“Kêu cầu danh Đức Chúa”

Đức Chúa Trời cho mọi người cơ hội được cứu và nhận sự sống vĩnh cửu, bất kể quốc gia, chủng tộc hoặc địa vị xã hội.

Giải thích Rô-ma 12:2—“Hãy thay đổi bên trong theo tư tưởng mới”

Đức Chúa Trời có buộc người ta thay đổi không?

Giải thích Rô-ma 12:12​—“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện”

Làm thế nào tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể giữ lòng trung thành bất kể sự ngược đãi và khó khăn?

Giải thích Rô-ma 15:13—“Nguyện Đức Chúa Trời, đấng ban hy vọng, làm cho anh em tràn đầy niềm vui và sự bình an”

Những phẩm chất vui mừng và bình an liên kết thế nào với hy vọng và thần khí thánh?

Giải thích 1 Cô-rinh-tô 10:13​—“Đức Chúa Trời là đấng trung tín”

Sự trung tín của Đức Chúa Trời đặc biệt giúp chúng ta qua những cách nào khi mình gặp cám dỗ?

Giải thích 2 Cô-rinh-tô 12:9—“Ân-điển ta đủ cho ngươi rồi”

Làm thế nào sứ đồ Phao-lô nhận được lợi ích rất lớn từ lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời? Còn chúng ta thì sao?

Giải thích Ga-la-ti 6:9​—“Chúng ta không nên mệt mỏi trong việc làm điều thiện”

Phần thưởng nào đang chờ đón những tín đồ đạo Đấng Ki-tô tiếp tục làm điều lành?

Giải thích Ê-phê-sô 3:20—“[Đức Chúa Trời] có thể thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng”

Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện và làm thỏa mãn ước muốn của những người thờ phượng ngài theo cách nào?

Giải thích Phi-líp 4:6, 7—“Đừng lo lắng bất cứ điều gì”

Những hình thức cầu nguyện nào có thể giúp những người thờ phượng Đức Chúa Trời bớt lo lắng và có được bình an nội tâm?

Giải thích Phi-líp 4:8—“Hễ điều gì chân thật,… hãy tiếp tục nghĩ đến”

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên có thói quen nghĩ đến điều gì?

Giải thích Phi-líp 4:13​—“Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu”

Ý của Phao-lô là gì khi viết ông sẽ nhận được sức mạnh “trong mọi sự”?

Giải thích Cô-lô-se 3:23​—“Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng”

Thái độ của một tín đồ về công việc ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ với Đức Chúa Trời?

Giải thích 2 Ti-mô-thê 1:7​—“Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát”

Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể giúp một người vượt qua nỗi sợ để can đảm làm điều đúng?

Giải thích Hê-bơ-rơ 4:12​—‘Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh động’

Bạn có để cho lời Đức Chúa Trời hoạt động trong đời sống mình không? Câu trả lời tiết lộ điều gì về bạn?

Giải thích 1 Phi-e-rơ 5:6, 7​—“Anh em hãy tự khiêm tự hạ… Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người”

Trút lo âu cho Đức Chúa Trời có nghĩa gì, và làm thế nào điều đó giúp chúng ta nhẹ nhõm?

Giải thích Khải huyền 21:1—“Trời mới đất mới”

Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào?

Giải thích Khải huyền 21:4​—“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt”

Câu này chứa đựng một lời hứa tuyệt vời về tương lai.