Skip to content

Giải thích câu Kinh Thánh

Phần này sẽ giúp bạn hiểu nghĩa đúng của những câu và cụm từ trong Kinh Thánh mà nhiều người biết đến. Khi đọc câu Kinh Thánh trong văn cảnh, hãy tìm hiểu bối cảnh của câu ấy. Hãy xem chú thích và các câu Kinh Thánh đối chiếu để có sự hiểu biết sâu sắc hơn.

Sáng thế 1:1​—“Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất”

Câu mở đầu này của Kinh Thánh nói đến hai sự thật quan trọng nào?

Xuất Ai Cập 20:12​—“Hãy hiếu kính cha mẹ”

Khi thêm một lời hứa vào mệnh lệnh ấy, ngài cho con cái có thêm động lực để vâng lời.

Giô-suê 1:9​—“Hãy mạnh dạn và can đảm lên”

Làm thế nào để có được lòng can đảm và sức mạnh khi phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn và trở ngại gây choáng ngợp?

Thi thiên 23:4​—“Dù khi tôi đi qua thung lũng bóng chết”

Ngay cả trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời, làm sao những người thờ phượng Đức Chúa Trời có thể cảm nhận sự chăm sóc và bảo vệ của ngài?

Châm ngôn 3:5, 6​—“Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con”

Làm thế nào để cho thấy bạn tin cậy Đức Chúa Trời hơn là chính mình?

Ê-sai 41:10—​“Đừng sợ chi vì ta ở với con”

Đức Giê-hô-va dùng ba câu trấn an để đảm bảo là sẽ hỗ trợ những người trung thành thờ phượng ngài.

Ê-sai 42:8​—“Ta là CHÚA”

Đức Chúa Trời chọn danh nào để đặt cho ngài?

Giê-rê-mi 29:11—“Chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi”

Đức Chúa Trời có định trước số phận của mỗi người không?

Ma-thi-ơ 6:33​—“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời”

Phải chăng ý của Chúa Giê-su là tín đồ đạo Đấng Ki-tô không cần làm việc để kiếm sống?

Ma-thi-ơ 6:34—“Chớ lo lắng chi về ngày mai”

Chúa Giê-su không có ý nói rằng chúng ta phải tránh hoạch định cho tương lai.

Mác 1:15​—“Nước Đức Chúa Trời đã đến gần”

Có phải Chúa Giê-su muốn nói rằng Nước Trời đã bắt đầu cai trị không?

Giăng 1:1​—“Ban đầu có Ngôi Lời”

Câu Kinh Thánh này cho biết những chi tiết về đời sống của Chúa Giê-su Ki-tô trước khi xuống thế làm người.

Giăng 3:16​—“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian”

Bằng cách nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho thấy ngài yêu thương và muốn mỗi chúng ta sống mãi mãi?

Rô-ma 10:13​—“Kêu cầu danh Đức Chúa”

Đức Chúa Trời cho mọi người cơ hội được cứu và nhận sự sống vĩnh cửu, bất kể quốc gia, chủng tộc hoặc địa vị xã hội.

Rô-ma 12:2—“Hãy thay đổi bên trong theo tư tưởng mới”

Đức Chúa Trời có buộc người ta thay đổi không?

Phi-líp 4:6, 7—“Đừng lo lắng bất cứ điều gì”

Những hình thức cầu nguyện nào có thể giúp những người thờ phượng Đức Chúa Trời bớt lo lắng và có được bình an nội tâm?