Đi đến nội dung

Các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va

Mời quý vị tìm hiểu về các buổi nhóm họp của chúng tôi. Hãy tìm một địa điểm gần nơi ở của quý vị.

Tìm một địa điểm gần bạn (mở cửa sổ mới)

Điều gì diễn ra tại các buổi nhóm họp của chúng tôi?

Nhân Chứng Giê-hô-va tổ chức các buổi nhóm họp để thờ phượng hai lần mỗi tuần (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Tại các buổi nhóm họp này, chúng tôi xem xét những gì Kinh Thánh dạy cũng như cách áp dụng những sự dạy dỗ đó vào đời sống.

Hầu hết các phần của buổi nhóm họp có sự tham gia của cử tọa, giống như cuộc thảo luận tại lớp học. Mọi người có thể tình nguyện tham gia. Các buổi nhóm họp đều bắt đầu và kết thúc bằng bài hát và lời cầu nguyện.

Để tham dự các buổi nhóm họp của chúng tôi, quý vị không cần phải là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Tất cả mọi người đều được mời đến. Vào cửa miễn phí và không quyên tiền.