Skip to content

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh thật sự dạy gì? Hãy chọn một câu hỏi bên dưới.

Ba vua là ai? Họ có theo ngôi sao Bết-lê-hem (Bê-lem) không?

Có nhiều từ thường dùng trong các truyền thuyết dân gian về Lễ Giáng Sinh nhưng thật ra không có trong Kinh Thánh.

Ba vua là ai? Họ có theo ngôi sao Bết-lê-hem (Bê-lem) không?

Có nhiều từ thường dùng trong các truyền thuyết dân gian về Lễ Giáng Sinh nhưng thật ra không có trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh

Chúa Giê-su

Đức tin và sự thờ phượng

Tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Kinh Thánh giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng của đời sống. Bạn có muốn biết lời giải đáp không?

Buổi tìm hiểu Kinh Thánh diễn ra như thế nào?

Trên khắp thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va được biết đến với chương trình giúp mọi người tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Hãy xem chương trình này diễn ra như thế nào.

Yêu cầu được Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm

Thảo luận một đề tài Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, hoặc thử tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí.