Đi đến nội dung

Kinh Thánh là sách như thế nào?

Kinh Thánh là sách như thế nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh là một bộ sưu tập gồm 66 sách thánh. Sách này được viết trong thời gian khoảng 1.600 năm. Kinh Thánh chứa đựng thông điệp của Đức Chúa Trời, tức “lời ngài”.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13.

Trong bài này

 Đôi nét về Kinh Thánh

 •   Ai viết Kinh Thánh? Đức Chúa Trời là Tác Giả của Kinh Thánh, nhưng ngài dùng khoảng 40 người khác nhau để viết sách này. Trong số những người ấy có Môi-se, vua Đa-vít, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. a Đức Chúa Trời đã đặt ý tưởng vào trí những người viết để họ ghi lại thông điệp của ngài.—2 Ti-mô-thê 3:16.

   Hãy xem một minh họa: Giả sử một doanh nhân bảo thư ký thay mặt ông viết một thông điệp, có lẽ ông cho biết đại ý của thông điệp ấy. Dù thư ký là người viết, nhưng người doanh nhân mới là tác giả của thông điệp. Tương tự, dù Đức Chúa Trời dùng con người để ghi lại thông điệp của ngài, nhưng ngài mới là Tác Giả của Kinh Thánh.

 •   Từ “Kinh Thánh” có nghĩa gì? Trong nhiều ngôn ngữ, từ “Kinh Thánh” được dịch từ một từ Hy Lạp là biblia, nghĩa là “những sách nhỏ”. Với thời gian, từ biblia được dùng để nói đến trọn bộ sưu tập các sách nhỏ hợp thành Kinh Thánh.

 •   Kinh Thánh được viết khi nào? Kinh Thánh bắt đầu được viết vào năm 1513 trước công nguyên và được hoàn tất hơn 1.600 năm sau, vào khoảng năm 98 công nguyên.

 •   Bản Kinh Thánh gốc ở đâu? Không có bản chép tay gốc nào của Kinh Thánh còn tồn tại vì những người viết Kinh Thánh dùng các vật liệu thường được dùng vào lúc bấy giờ nhưng dễ hỏng, như giấy cói và da. Tuy nhiên, trong hàng thế kỷ, các ký lục đã tỉ mỉ sao chép các sách Kinh Thánh nhiều lần, nhờ thế các sách ấy được bảo tồn cho thế hệ sau.

 •   “Cựu ước” và “Tân ước” là gì? Phần Kinh Thánh được gọi là Cựu ước được viết chủ yếu bằng tiếng Hê-bơ-rơ, b cũng được biết đến là phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. Phần Kinh Thánh được gọi là Tân ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, cũng được biết đến là phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Hai phần này gộp lại với nhau thành một sách trọn bộ là Kinh Thánh. c

 •   Kinh Thánh chứa đựng điều gì? Những phần khác nhau trong Kinh Thánh chứa đựng lịch sử, luật pháp, lời tiên tri, thơ ca, châm ngôn, thi ca và lá thư.—Xin xem “ Bản liệt kê các sách Kinh Thánh”.

 Kinh Thánh nói về điều gì?

 Kinh Thánh mở đầu bằng cách nói sơ lược về việc Đức Chúa Trời Toàn Năng tạo ra trời và đất. Qua Kinh Thánh, ngài giới thiệu danh ngài là Giê-hô-va và mời con người tìm hiểu về ngài.—Thi thiên 83:18.

 Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã bị bôi nhọ và giải thích cách ngài sẽ khôi phục thanh danh của ngài.

 Kinh Thánh tiết lộ ý định của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và trái đất. Sách này cho biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì trong tương lai để loại bỏ mọi nguyên nhân gây ra đau khổ cho con người.

 Kinh Thánh đưa ra lời khuyên thực tế cho đời sống hằng ngày. Chẳng hạn như:

 •   Gìn giữ mối quan hệ tốt. “Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng phải làm cho họ”.—Ma-thi-ơ 7:12.

   Ý nghĩa: Chúng ta nên đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử.

 •   Đương đầu với căng thẳng. “Chớ bao giờ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai”.—Ma-thi-ơ 6:34.

   Ý nghĩa: Thay vì quá lo lắng về những điều có thể xảy ra trong tương lai, chúng ta nên xử lý vấn đề từng ngày một.

 •   Có hôn nhân hạnh phúc. “Mỗi người phải yêu vợ như yêu chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng sâu xa”.​—Ê-phê-sô 5:33.

   Ý nghĩa: Tình yêu thương và sự tôn trọng là điều thiết yếu để có hôn nhân hạnh phúc.

 Kinh Thánh có bị sửa đổi không?

 Không. Các học giả đã so sánh kỹ lưỡng các bản chép tay Kinh Thánh cổ với bản Kinh Thánh ngày nay và thấy rằng thông điệp nguyên thủy của Kinh Thánh về cơ bản không thay đổi. Điều này là hợp lý vì suy cho cùng, nếu Đức Chúa Trời muốn con người đọc và hiểu thông điệp của ngài, chắc chắn ngài sẽ đảm bảo sao cho thông điệp ấy không bị sửa đổi. dÊ-sai 40:8.

 Tại sao có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau?

 Phần lớn người ta ngày nay không thể hiểu những ngôn ngữ gốc được dùng để viết Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh có ‘tin mừng cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng’ (Khải huyền 14:6). Do đó, người ta cần có bản dịch Kinh Thánh trong ngôn ngữ mà họ hiểu, nhờ thế họ có thể đọc và hiểu chính xác thông điệp của Đức Chúa Trời.

 Có ba loại bản dịch Kinh Thánh:

 •   Bản dịch từng chữ là bản dịch sát nhất có thể.

 •   Bản dịch theo ý tưởng là bản dùng những từ diễn đạt ý nghĩa của văn bản gốc.

 •   Bản dịch diễn ý là bản tự do diễn đạt lại câu văn để thu hút người đọc. Tuy nhiên, vì những bản dịch này điều chỉnh câu gốc rất nhiều nên đôi khi làm mất đi ý nghĩa thật sự của một đoạn Kinh Thánh.

 Một bản dịch Kinh Thánh chất lượng sẽ thăng bằng giữa việc dịch sát với việc dùng từ ngữ hiện đại, dễ hiểu để truyền đạt chính xác thông điệp của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. e

 Ai quyết định nội dung của Kinh Thánh?

 Là Tác Giả của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời quyết định nội dung của sách này. Lúc đầu, ngài chọn dân Y-sơ-ra-ên xưa để “được giao phó thông điệp thánh của Đức Chúa Trời”; họ có trách nhiệm bảo tồn phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ.—Rô-ma 3:2.

 Phải chăng có những sách thuộc Kinh Thánh bị thất lạc?

 Không. Kinh Thánh là trọn vẹn, không có sách nào “bị thất lạc”. Một số người cho rằng có những sách cổ bị giấu từ rất lâu lẽ ra thuộc về Kinh Thánh. f Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết tiêu chuẩn để xác định tính xác thực của những sách thuộc Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 1:13). Dựa trên tiêu chuẩn này, các sách Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn thì hoàn toàn hòa hợp với nhau. Còn những sách cổ mà một số người cho là thuộc về Kinh Thánh thì không như thế. g

 Cách tìm các câu Kinh Thánh

  Bản liệt kê các sách Kinh Thánh

a Để xem toàn bộ danh mục các sách trong Kinh Thánh, người viết và thời gian viết, xin xem “Danh mục các sách”.

b Vài phần nhỏ của Kinh Thánh được viết bằng tiếng A-ram, một ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ với tiếng Hê-bơ-rơ.

c Nhiều độc giả Kinh Thánh thích dùng những cụm từ sau hơn, đó là “phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ” và “phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp”. Việc dùng những cụm từ này sẽ tránh ý tưởng cho rằng “Cựu ước” đã bị lỗi thời và thay thế bằng “Tân ước”.

e Nhiều người thích đọc Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới vì bản dịch này chính xác và dễ đọc. Xin xem Bản dịch Thế Giới Mới có chính xác không?”.

f Những sách này được gọi là Ngụy thư. Theo Bách khoa từ điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica), “liên quan đến Kinh Thánh, [từ này nói đến] những tác phẩm nằm ngoài Kinh Thánh chính điển được chấp nhận”, tức là nằm ngoài những sách được xem là chính thức thuộc Kinh Thánh.

g Để biết thêm thông tin, xin xem “Ngụy thư Phúc âm—Tiết lộ sự thật về Chúa Giê-su?”.