Skip to content

Kinh Thánh nói gì về rượu? Uống rượu có phải là một tội không?

Kinh Thánh nói gì về rượu? Uống rượu có phải là một tội không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không có gì sai nếu uống rượu cách chừng mực. Kinh Thánh cho biết rượu là món quà từ Đức Chúa Trời và món quà này có thể làm cho đời sống thú vị hơn (Thi-thiên 104:14, 15; Truyền-đạo 3:13; 9:7). Kinh Thánh cũng đề cập đến lợi ích về mặt y khoa của rượu.​—1 Ti-mô-thê 5:23.

 Chúa Giê-su từng uống rượu trong thời gian ngài sống trên đất (Ma-thi-ơ 26:29; Lu-ca 7:34). Một trong những phép lạ nổi tiếng của Chúa Giê-su là ngài biến nước thành rượu tại một tiệc cưới như một món quà rộng lượng cho cặp vợ chồng mới cưới.​—Giăng 2:1-10.

Tác hại của việc uống rượu quá độ

 Dù Kinh Thánh đề cập đến những lợi ích của rượu nhưng sách này lên án việc uống rượu quá độ. Vì thế, một tín đồ cần dùng rượu cách chừng mực (1 Ti-mô-thê 3:8; Tít 2:2, 3). Kinh Thánh đưa ra một số lý do để tránh uống rượu quá độ.

  •   Uống rượu quá độ làm giảm khả năng suy xét (Châm-ngôn 23:29-35). Một người say sưa không thể vâng theo mệnh lệnh của Kinh Thánh là “dâng thân thể mình làm vật tế lễ sống, thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó chính là phụng sự ngài với lý trí”.​—Rô-ma 12:1.

  •   Uống rượu quá độ khiến một người thiếu kiềm chế và bị “cất lấy hết trí-khôn”.​—Ô-sê 4:11; Ê-phê-sô 5:18.

  •   Uống rượu quá độ có thể dẫn đến nghèo khổ và những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.​—Châm-ngôn 23:21, 31, 32.

  •   Uống rượu quá độ và say sưa không làm Đức Chúa Trời vui lòng.​—Châm-ngôn 23:20; Ga-la-ti 5:19-21.

Uống bao nhiêu là quá nhiều?

 Một người uống quá nhiều rượu sẽ đặt chính mình và người khác vào tình thế nguy hiểm. Theo Kinh Thánh, một người say sưa được nhận biết không phải qua việc người ấy bất tỉnh, nhưng qua những dấu hiệu như bị mất phương hướng, đi xiêu vẹo, hay gây sự hoặc nói lè nhè (Gióp 12:25; Thi-thiên 107:27; Châm-ngôn 23:29, 30, 33). Ngay cả khi uống nhiều mà không say, một người vẫn có thể bị rượu “choán hết lòng” và gánh lấy những hậu quả tai hại.​—Lu-ca 21:34, 35.

Kiêng rượu

 Kinh Thánh cũng cho biết những trường hợp một tín đồ không nên uống rượu:

  •   Nếu điều đó gây vấp phạm cho người khác.​—Rô-ma 14:21.

  •   Nếu uống rượu vi phạm luật pháp địa phương.​—Rô-ma 13:1.

  •   Nếu một người không thể kiểm soát được việc uống rượu. Người đang bị ảnh hưởng của việc nghiện rượu và những hình thức lạm dụng rượu khác phải hành động nhanh chóng.​—Ma-thi-ơ 5:29, 30.