Đi đến nội dung

“Các chìa khóa của Nước Trời” là gì?

“Các chìa khóa của Nước Trời” là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 “Các chìa khóa của Nước Trời” tượng trưng cho quyền mở đường cho người ta “vào được Nước Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 16:19; Công vụ 14:22). a Chúa Giê-su giao “các chìa khóa của Nước Trời” cho sứ đồ Phi-e-rơ. Điều này có nghĩa là Phi-e-rơ đã nhận quyền cho biết về việc những người trung thành có đặc ân vào Nước Trời nhờ được ban thần khí.

Các chìa khóa ấy được dùng cho ai?

 Sứ đồ Phi-e-rơ dùng quyền Đức Chúa Trời ban để mở đường cho ba nhóm người vào Nước Trời:

  1.   Người Do Thái và người nhập đạo Do Thái. Không lâu sau khi Chúa Giê-su chết, Phi-e-rơ kêu gọi một đám đông người Do Thái hãy chấp nhận rằng Chúa Giê-su là đấng Đức Chúa Trời chọn để cai trị Nước Trời. Phi-e-rơ cho biết họ phải làm gì để được cứu. Qua đó, ông mở đường cho họ vào Nước Trời, và có hàng ngàn người đã “tiếp nhận lời ông”.​—Công vụ 2:​38-​41.

  2.   Người Sa-ma-ri. Sau này, Phi-e-rơ được phái đến với người Sa-ma-ri. b Lần nữa, ông dùng một chìa khóa Nước Trời khi ông cùng với sứ đồ Giăng “cầu nguyện cho họ nhận được thần khí” (Công vụ 8:​14-​17). Điều này mở đường cho người Sa-ma-ri vào Nước Trời.

  3.   Dân ngoại. Ba năm rưỡi sau khi Chúa Giê-su chết, Đức Chúa Trời tiết lộ cho Phi-e-rơ rằng dân ngoại (không phải là người Do Thái) cũng có cơ hội vào Nước Trời. Vì thế, Phi-e-rơ đã dùng một chìa khóa và giảng cho dân ngoại, qua đó mở đường cho họ nhận được thần khí, trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô và có triển vọng làm thành viên của Nước Trời.​—Công vụ 10:30-​35, 44, 45.

“Vào được Nước Đức Chúa Trời” có nghĩa gì?

 Những người thật sự “vào được Nước Đức Chúa Trời” sẽ trở thành người đồng cai trị với Chúa Giê-su trên trời. Kinh Thánh báo trước là họ sẽ “ngồi trên ngôi” và “làm vua cai trị trái đất”.​—Lu-ca 22:29, 30; Khải huyền 5:9, 10.

Quan điểm sai về các chìa khóa Nước Trời

 Quan điểm sai: Sứ đồ Phi-e-rơ quyết định ai sẽ lên trời.

 Sự thật: Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su Ki-tô, chứ không phải Phi-e-rơ, sẽ “xét đoán người sống cùng người chết” (2 Ti-mô-thê 4:​1, 8; Giăng 5:​22). Chính Phi-e-rơ đã nói Chúa Giê-su “là đấng được Đức Chúa Trời chỉ định để phán xét người sống và người chết”.​—Công vụ 10:34, 42.

 Quan điểm sai: Phi-e-rơ quyết định dùng các chìa khóa Nước Trời khi nào thì trên trời phải theo.

 Sự thật: Khi nói về các chìa khóa Nước Trời, Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ: “Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Ma-thi-ơ 16:19, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Một số người hiểu rằng câu này muốn nói Phi-e-rơ quyết định điều gì dưới đất thì trên trời phải theo. Nhưng trong nguyên ngữ, động từ tiếng Hy Lạp cho thấy các quyết định của Phi-e-rơ phải theo những quyết định trên trời, chứ không phải đi trước những quyết định ấy.

 Một số câu khác trong Kinh Thánh cho thấy Phi-e-rơ đã vâng lệnh từ trời khi dùng các chìa khóa Nước Trời. Chẳng hạn, ông đã làm theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời khi dùng chìa khóa thứ ba.​—Công vụ 10:19, 20.

a Đôi khi Kinh Thánh dùng từ “chìa khóa” để làm hình ảnh tượng trưng cho quyền hành và trách nhiệm.​—Ê-sai 22:20-​22; Khải huyền 3:​7, 8.

b Tôn giáo của người Sa-ma-ri khác với Do Thái giáo, nhưng có một số sự dạy dỗ và thực hành đến từ Luật pháp Môi-se.