Đi đến nội dung

Sợ cái chết​—Làm thế nào vượt qua nỗi sợ đó?

Sợ cái chết​—Làm thế nào vượt qua nỗi sợ đó?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Việc chúng ta xem cái chết như kẻ thù là điều đương nhiên. Thế nên, chúng ta làm những bước thích hợp để bảo vệ đời sống mình (1 Cô-rinh-tô 15:26). Tuy nhiên, nỗi sợ hãi phi lý về cái chết dựa trên sự lừa dối hoặc mê tín khiến người ta “suốt đời bị làm nô lệ vì sợ hãi” (Hê-bơ-rơ 2:15). Biết sự thật sẽ giải thoát bạn khỏi nỗi sợ hãi cái chết, nỗi sợ có thể làm bạn mất niềm vui trong đời sống.​—Giăng 8:32.

Sự thật về cái chết

  •   Người chết không có ý thức (Thi-thiên 146:4). Bạn không cần sợ đau đớn hoặc bị hành hạ sau khi chết, vì Kinh Thánh ví cái chết như giấc ngủ.​—Thi-thiên 13:3; Giăng 11:11-14.

  •   Người chết không thể hãm hại chúng ta. Ngay cả những kẻ thù hung bạo trước đây đều “an nghỉ trong hội người chết” (Châm-ngôn 21:16, Bản Dịch Mới). Kinh Thánh cho biết “sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu-mất từ lâu”.​—Truyền-đạo 9:6.

  •   Cái chết không nhất thiết chấm dứt vĩnh viễn sự hiện hữu của chúng ta. Đức Chúa Trời sẽ làm người chết sống lại.​—Giăng 5:28, 29; Công vụ 24:15.

  •   Đức Chúa Trời hứa đến lúc “sẽ không còn sự chết” (Khải huyền 21:4). Về thời kỳ đó, Kinh Thánh nói: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”, hoàn toàn được thoát khỏi mọi nỗi sợ về cái chết.​—Thi-thiên 37:29.