Đi đến nội dung

Điều gì xảy ra khi bạn qua đời?

Điều gì xảy ra khi bạn qua đời?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh nói: “Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5; Thi-thiên 146:4). Vì thế khi chết, chúng ta không còn hiện hữu nữa. Người chết không thể suy nghĩ, hành động hoặc cảm nhận bất cứ điều gì.

“Ngươi sẽ trở về bụi”

 Khi nói chuyện với người đàn ông đầu tiên là A-đam, Đức Chúa Trời cho biết điều gì xảy ra khi chúng ta chết. Vì A-đam không vâng lời, ngài nói với ông: “Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế Ký 3:19). Trước khi A-đam được tạo ra từ “bụi đất”, ông chưa hiện hữu (Sáng-thế Ký 2:7). Tương tự thế, khi chết, A-đam trở về bụi và không còn hiện hữu nữa.

 Ngày nay, những người đã qua đời cũng như thế. Nói về con người lẫn thú vật, Kinh Thánh cho biết: “Cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất”.​—Truyền-đạo 3:19, 20.

Cái chết không nhất thiết chấm dứt mọi điều

 Kinh Thánh thường ví cái chết với giấc ngủ (Thi-thiên 13:3; Giăng 11:11-14; Công vụ 7:60). Một người ngủ say thì không ý thức được điều đang xảy ra xung quanh. Tương tự thế, người chết không biết bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đánh thức người chết giống như việc đánh thức người đang ngủ say và cho họ sống lại (Gióp 14:13-15). Đối với những người Đức Chúa Trời làm cho sống lại, cái chết không chấm dứt mọi điều.