Thi thiên 146:1-10

  • Tin cậy Đức Chúa Trời, thay vì người phàm

    • Khi một người chết, tư tưởng biến tan (4)

    • Đức Chúa Trời đỡ dậy người đang cong khom (8)

146  Hãy ngợi khen Gia!*+ Hỡi tâm hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!+   Suốt cuộc đời mình, tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bao lâu còn sống, bấy lâu tôi sẽ hát chúc tụng* Đức Chúa Trời tôi.   Chớ đặt tin cậy nơi hàng quan lạiHay nơi người phàm, vốn chẳng cứu ai.+   Hơi thở tắt đi, người trở về đất;+Vào chính ngày đó, tư tưởng biến tan.+   Hạnh phúc cho người có Đức Chúa Trời của Gia-cốp làm đấng giúp đỡ,+Đặt niềm trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,+   Là Đấng Sáng Tạo của trời và đất,Biển cùng muôn vật ở những nơi đó,+Là đấng vẫn luôn trung tín,+   Là đấng đem công lý cho ai bị lừa đảo,Là đấng ban phát thức ăn cho ai đói khổ.+ Đức Giê-hô-va giải thoát người chịu xiềng xích.+   Đức Giê-hô-va mở mắt người bị mù lòa;+Đức Giê-hô-va đỡ dậy người đang cong khom;+Đức Giê-hô-va yêu thương người nào công chính.   Đức Giê-hô-va che chở ngoại kiều,Nâng đỡ trẻ mồ côi cha cũng như góa phụ,+Nhưng ngài phá hỏng ý đồ kẻ ác.*+ 10  Đức Giê-hô-va sẽ là Vua muôn đời;+Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi sẽ là Vua đời nọ qua đời kia. Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “làm cong vẹo đường kẻ ác”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.