Tin mừng do Giăng ghi lại 5:1-47

  • Người đàn ông bị bệnh được chữa lành tại Bết-da-tha (1-18)

  • Chúa Giê-su được Cha giao quyền (19-24)

  • Người chết sẽ nghe tiếng Chúa Giê-su (25-30)

  • Lời chứng về Chúa Giê-su (31-47)

5  Sau đó, đến kỳ lễ+ của người Do Thái, Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem.  Ở Giê-ru-sa-lem, tại Cổng Cừu+ có một cái hồ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bết-da-tha. Xung quanh hồ có những hành lang.*  Rất nhiều người bị bệnh, mù, què và teo* chi nằm ở đó. 4 * ——.  Tại đó có một người đàn ông bị bệnh suốt 38 năm.  Thấy ông nằm ở đó và biết ông bị bệnh đã lâu, Chúa Giê-su hỏi: “Ông muốn được lành bệnh không?”.+  Người bị bệnh đáp: “Thưa ngài, không ai đưa tôi xuống hồ khi nước động, còn lúc tôi đang đến thì người khác đã xuống trước tôi”.  Chúa Giê-su bảo ông: “Hãy đứng dậy! Cầm lấy cáng và bước đi”.+  Ngay lập tức, ông được lành bệnh, cầm lấy cáng và bắt đầu bước đi. Hôm ấy là ngày Sa-bát 10  nên những người Do Thái nói với người được chữa lành: “Hôm nay là ngày Sa-bát, ông không được phép xách cáng”.+ 11  Nhưng ông đáp: “Chính người chữa lành tôi bảo: ‘Hãy cầm lấy cáng và bước đi’”. 12  Họ hỏi: “Ai là người đã bảo ông: ‘Hãy cầm lấy cáng và bước đi’?”. 13  Nhưng ông không biết là ai, vì Chúa Giê-su đã xen lẫn vào đám đông ở đó. 14  Sau đó, Chúa Giê-su gặp ông ở đền thờ và nói: “Này, ông đã lành bệnh rồi. Đừng phạm tội nữa, để điều tệ hại hơn không xảy đến với ông”. 15  Ông đi gặp những người Do Thái và nói rằng chính Chúa Giê-su đã chữa lành ông. 16  Bởi vậy, họ chống đối Chúa Giê-su vì ngài làm những việc ấy vào ngày Sa-bát. 17  Nhưng ngài nói với họ: “Cha tôi vẫn làm việc cho đến nay, và tôi cũng vậy”.+ 18  Do đó, họ càng cố tìm cách giết ngài vì họ cho rằng ngài không những phạm luật ngày Sa-bát mà còn gọi Đức Chúa Trời là Cha của mình,+ tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời.+ 19  Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông, Con không thể tự làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ làm những gì ngài thấy Cha làm.+ Hễ điều gì Cha làm, Con cũng làm giống như vậy. 20  Vì Cha yêu mến Con+ và chỉ cho Con mọi điều Cha làm, Cha sẽ chỉ cho Con những việc lớn hơn thế nữa, để các ông phải kinh ngạc.+ 21  Như Cha làm người chết sống lại và ban sự sống cho họ,+ Con cũng ban sự sống cho người nào Con muốn.+ 22  Vì Cha không phán xét ai, nhưng đã giao mọi quyền phán xét cho Con,+ 23  để tất cả đều tôn kính Con như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, đấng đã phái Con đến.+ 24  Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông, ai nghe lời tôi và tin đấng phái tôi đến sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu,+ người ấy không bị kết án nhưng ra khỏi sự chết để đến với sự sống.+ 25  Quả thật, quả thật, tôi nói với các ông, giờ sắp đến, và thật ra đã đến rồi, khi người chết nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, và ai nghe theo thì sẽ sống. 26  Cha có quyền năng ban sự sống,*+ ngài cũng cho Con quyền năng ban sự sống.*+ 27  Ngài đã ban cho Con quyền phán xét,+ vì Con là Con Người.+ 28  Đừng kinh ngạc về điều đó, vì giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm* nghe tiếng ngài+ 29  và ra khỏi, ai đã làm lành thì sống lại để sống, ai đã làm* điều đê mạt thì sống lại để được xét xử.+ 30  Tôi không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Tôi nghe từ Cha thể nào thì phán xét thể ấy. Sự phán xét của tôi là công chính,+ vì tôi không làm theo ý riêng nhưng làm theo ý của đấng phái tôi đến.+ 31  Nếu chỉ có tôi làm chứng về mình thì lời chứng của tôi không thật.+ 32  Có một đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời chứng của ngài là thật.+ 33  Các ông đã sai người đến gặp Giăng, và Giăng đã làm chứng về chân lý.+ 34  Thật ra, tôi không cần lời chứng của loài người, nhưng tôi nói những điều ấy để các ông được cứu. 35  Giăng là ngọn đèn cháy sáng, và trong một thời gian ngắn, các ông đã sẵn sàng vui mừng trong ánh sáng của người.+ 36  Nhưng tôi có lời chứng lớn hơn của Giăng nữa, vì chính những việc Cha giao cho tôi làm, tức những việc tôi đang thực hiện, làm chứng rằng Cha đã phái tôi đến.+ 37  Chính Cha, là đấng phái tôi đến, cũng làm chứng về tôi.+ Các ông không hề nghe tiếng ngài và cũng không thấy hình dạng ngài.+ 38  Lời ngài không ở trong các ông vì các ông không tin chính đấng mà ngài phái đến. 39  Các ông tra cứu Kinh Thánh+ vì nghĩ rằng nhờ Kinh Thánh mà mình sẽ được sự sống vĩnh cửu; chính Kinh Thánh làm chứng về tôi+ 40  nhưng các ông không muốn đến với tôi+ để có sự sống. 41  Tôi không chấp nhận sự vinh hiển từ con người, 42  và tôi biết rõ trong các ông không có tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời. 43  Tôi nhân danh Cha tôi mà đến nhưng các ông không tiếp nhận tôi. Nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ông sẽ tiếp nhận người ấy. 44  Làm sao các ông tin tôi được khi các ông chấp nhận sự vinh hiển từ nhau nhưng không tìm kiếm sự vinh hiển từ Đức Chúa Trời duy nhất?+ 45  Đừng nghĩ rằng tôi sẽ buộc tội các ông trước mặt Cha, có một người buộc tội các ông, đó là Môi-se,+ người mà các ông trông cậy. 46  Thật ra, nếu các ông tin Môi-se thì đã tin tôi, vì người viết về tôi.+ 47  Nhưng nếu các ông không tin lời người đã viết thì làm sao tin những gì tôi nói?”.

Chú thích

Trong nguyên bản nói đến năm hàng cột. Rất có thể gồm bốn hàng cột bao quanh hồ và một hàng cột ngăn giữa hai hồ để đỡ mái nhà.
Hay “liệt”.
Ds: “cho Con sự sống trong Con”.
Ds: “có sự sống trong mình”.
Hay “đã có thói làm”.