Skip to content

Sống lại là gì?

Sống lại là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh, từ Hy Lạp a·naʹsta·sis được dịch là “sống lại” có nghĩa đen là “đứng dậy lần nữa”. Người sống lại được phục hồi sự sống như trước khi qua đời.​—1 Cô-rinh-tô 15:12, 13.

Dù từ “sống lại” không xuất hiện trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, thường được gọi là Cựu ước, nhưng phần Kinh Thánh này chứa đựng khái niệm về sự sống lại. Ví dụ, qua nhà tiên tri Ô-sê, Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền-lực của Âm-phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết”.​—Ô-sê 13:14; Gióp 14:13-15; Ê-sai 26:19; Đa-ni-ên 12:2, 13.

Người chết sẽ được sống lại ở đâu? Một số người được sống lại để lên trời cai trị với tư cách là vua cùng với Đấng Ki-tô (2 Cô-rinh-tô 5:1; Khải huyền 5:9, 10). Kinh Thánh gọi đây là “sự sống lại thứ nhất” và “sự sống lại đầu tiên”—cả hai đều ám chỉ rằng sau đó còn có sự sống lại khác (Khải huyền 20:6; Phi-líp 3:11). Đó là sự sống lại trên đất, và hầu hết những người được sống lại sẽ vui hưởng sự sống lại này.​—Thi-thiên 37:29.

Người ta sẽ được làm sống lại thế nào? Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-su quyền năng làm người chết sống lại (Giăng 11:25). Chúa Giê-su sẽ phục hồi sự sống cho “mọi người trong mồ mả”, mỗi người với đặc điểm, tính cách và ký ức riêng (Giăng 5:28, 29). Những người được sống lại trên trời sẽ nhận thân thể thần linh, còn những người được sống lại dưới đất sẽ nhận thân thể xác thịt với sức khỏe tốt và hoàn toàn lành lặn.​—Ê-sai 33:24; 35:5, 6; 1 Cô-rinh-tô 15:42-44, 50.

Những ai sẽ được sống lại? Kinh Thánh nói rằng “sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính” (Công vụ 24:15). Người công chính bao gồm những người trung thành, chẳng hạn như Nô-ê, Sa-ra và Áp-ra-ham (Sáng-thế Ký 6:9; Hê-bơ-rơ 11:11; Gia-cơ 2:21). Người không công chính bao gồm những người không sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời vì chưa có cơ hội học và làm theo.

Tuy nhiên, những người ác đến mức không thể thay đổi sẽ không được sống lại. Khi chết, họ bị hủy diệt vĩnh viễn, không có cơ hội được sống lần nữa.​—Ma-thi-ơ 23:33; Hê-bơ-rơ 10:26, 27.

Khi nào sự sống lại sẽ xảy ra? Kinh Thánh báo trước là sự sống lại trên trời sẽ xảy ra trong thời kỳ Đấng Ki-tô hiện diện, bắt đầu từ năm 1914 (1 Cô-rinh-tô 15:21-23). Sự sống lại dưới đất sẽ xảy ra trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su Ki-tô, khi trái đất trở thành địa đàng.​—Lu-ca 23:43; Khải huyền 20:6, 12, 13.

Tại sao niềm tin nơi sự sống lại có cơ sở? Kinh Thánh ghi lại chi tiết chín lời tường thuật về sự sống lại, mỗi trường hợp đều có người chứng kiến xác nhận (1 Các Vua 17:17-24; 2 Các Vua 4:32-37; 13:20, 21; Lu-ca 7:11-17; 8:40-56; Giăng 11:38-44; Công vụ 9:36-42; 20:7-12; 1 Cô-rinh-tô 15:3-6). Một trường hợp đặc biệt đáng chú ý là sự sống lại của La-xa-rơ, vì La-xa-rơ đã chết được bốn ngày và Chúa Giê-su thực hiện phép lạ này trước mắt nhiều người (Giăng 11:39, 42). Ngay cả những kẻ chống đối Chúa Giê-su cũng không thể phủ nhận sự thật này, vì vậy họ bày mưu giết cả Chúa Giê-su và La-xa-rơ.​—Giăng 11:47, 53; 12:9-11.

Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có cả khả năng lẫn ước muốn làm người chết sống lại. Ngài lưu lại trong trí nhớ vô hạn chi tiết của từng người đã qua đời và sẽ dùng quyền năng vĩ đại để làm họ sống lại (Gióp 37:23; Ma-thi-ơ 10:30; Lu-ca 20:37, 38). Đức Chúa Trời có khả năng phục hồi sự sống cho người chết, và ngài muốn làm thế! Kinh Thánh miêu tả cảm xúc của Đức Chúa Trời về việc làm người chết sống lại như sau: “Chúa sẽ đoái đến [‘khát khao nhìn thấy’, Các Giờ Kinh Phụng Vụ] công-việc của tay Chúa”.​—Gióp 14:15.

Những quan niệm sai lầm về sự sống lại

Quan niệm sai: Sống lại là sự tái hợp của hồn và xác.

Sự thật: Kinh Thánh dạy rằng linh hồn là toàn bộ con người, chứ không phải một phần tồn tại sau khi chết (Sáng-thế Ký 2:7; Ê-xê-chi-ên 18:4). Người được sống lại không tái hợp với linh hồn nhưng được tái tạo thành một người sống.

Quan niệm sai: Một số người được sống lại rồi lập tức bị hủy diệt.

Sự thật: Kinh Thánh nói rằng “ai làm ác thì sống lại để bị kết án” (Giăng 5:29). Tuy nhiên, sự phán xét này dựa trên những gì họ làm sau khi được sống lại, chứ không phải trước đó. Chúa Giê-su nói: “Người chết nghe tiếng Con Đức Chúa Trời và ai nghe theo sẽ sống” (Giăng 5:25). Ai “nghe theo” những gì được học sau khi sống lại thì tên sẽ được ghi trong “cuộn sách sự sống”.​—Khải huyền 20:12, 13.

Quan niệm sai: Khi được sống lại, một người sẽ nhận lại thể xác của mình trước khi chết.

Sự thật: Sau khi chết, cơ thể của một người sẽ ngưng hoạt động và bị phân hủy.​—Truyền-đạo 3:19, 20.