Tin mừng do Giăng ghi lại 11:1-57

  • Cái chết của La-xa-rơ (1-16)

  • Chúa Giê-su an ủi Ma-thê và Ma-ri (17-37)

  • Chúa Giê-su làm La-xa-rơ sống lại (38-44)

  • Âm mưu giết Chúa Giê-su (45-57)

11  Bấy giờ, ở làng Bê-tha-ni có một người tên là La-xa-rơ đang bị bệnh; hai chị em Ma-thê+ và Ma-ri cũng sống trong làng đó.  Ma-ri là người đã đổ dầu thơm lên chân Chúa Giê-su và lấy tóc mình lau khô.+ Em* của cô là La-xa-rơ đang bị bệnh.  Vì vậy, các chị của La-xa-rơ nhắn với ngài rằng: “Thưa Chúa! Người mà Chúa yêu mến đang bị bệnh”.  Nhưng khi nghe thế, Chúa Giê-su nói: “Kết cuộc của căn bệnh này không phải là cái chết mà là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,+ để qua đó Con Đức Chúa Trời được tôn vinh”.  Chúa Giê-su yêu thương Ma-thê cùng em gái* của cô và La-xa-rơ.  Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh, ngài vẫn nán lại nơi mình đang ở thêm hai ngày.  Sau đó ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy đến xứ Giu-đê lần nữa”.  Các môn đồ hỏi: “Thưa Thầy,*+ mới đây người Giu-đê vừa định ném đá Thầy+ mà Thầy còn muốn trở lại đó sao?”.  Ngài đáp: “Ban ngày có 12 tiếng, đúng không?+ Nếu ai đi vào ban ngày thì không vấp phải vật gì, vì người đó thấy ánh sáng của thế gian này. 10  Nhưng nếu ai đi vào ban đêm thì vấp ngã, vì trong người đó không có ánh sáng”. 11  Sau khi phán những lời ấy, ngài nói thêm: “Anh bạn La-xa-rơ của chúng ta đã ngủ rồi,+ nhưng tôi sắp đến đó để đánh thức anh ấy”. 12  Các môn đồ bèn nói: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ thì sẽ khỏe lại thôi”. 13  Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói về cái chết của La-xa-rơ. Nhưng họ tưởng ngài nói về giấc ngủ để nghỉ ngơi. 14  Rồi Chúa Giê-su nói rõ với họ: “La-xa-rơ chết rồi,+ 15  tôi mừng cho anh em vì tôi đã không có ở đó, để anh em có thể tin. Nào, chúng ta hãy đến với anh ấy”. 16  Thô-ma, còn gọi là Sinh Đôi,* bèn nói với các môn đồ khác: “Chúng ta hãy đi, để cùng chết với ngài”.+ 17  Khi đến nơi, Chúa Giê-su biết được La-xa-rơ đã ở trong mộ bốn ngày rồi. 18  Làng Bê-tha-ni chỉ cách Giê-ru-sa-lem chừng ba cây số.* 19  Có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về em trai của họ. 20  Khi Ma-thê nghe Chúa Giê-su đang đến thì đi gặp ngài, còn Ma-ri+ vẫn ngồi ở nhà. 21  Ma-thê nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi đã không chết. 22  Nhưng ngay cả bây giờ, tôi vẫn biết rằng bất cứ điều gì ngài xin, Đức Chúa Trời sẽ ban cho”. 23  Chúa Giê-su đáp: “Em trai chị sẽ sống lại”. 24  Ma-thê thưa: “Tôi biết là đến kỳ sống lại+ vào ngày sau cùng, em tôi sẽ sống lại”. 25  Chúa Giê-su phán: “Tôi là sự sống lại và sự sống.+ Ai thể hiện đức tin nơi tôi, dù có chết cũng sẽ sống lại; 26  và ai đang sống mà thể hiện đức tin nơi tôi sẽ chẳng bao giờ chết.+ Chị tin điều đó không?”. 27  Cô trả lời: “Thưa Chúa, có. Tôi vẫn tin Chúa là Đấng Ki-tô, Con của Đức Chúa Trời, và là đấng phải đến thế gian”. 28  Nói xong, Ma-thê đi gọi em mình là Ma-ri và nói riêng với cô: “Thầy+ đến rồi và cho gọi em”. 29  Nghe vậy, Ma-ri liền đứng dậy đi gặp ngài. 30  Chúa Giê-su chưa đi vào làng mà vẫn còn ở chỗ Ma-thê đã gặp ngài. 31  Những người Do Thái đang an ủi Ma-ri trong nhà thấy cô vội vã đứng dậy đi ra ngoài thì đi theo; họ nghĩ cô ra mộ+ để khóc. 32  Khi Ma-ri đến chỗ Chúa Giê-su, thấy ngài thì sấp mình dưới chân ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi đã không chết”. 33  Thấy Ma-ri khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giê-su vô cùng đau xót trong lòng và buồn rầu. 34  Ngài hỏi: “Anh em đặt người ở đâu?”. Họ thưa: “Xin Chúa hãy đến xem”. 35  Chúa Giê-su khóc.+ 36  Thấy vậy, những người Do Thái đó nói: “Xem kìa, ngài yêu mến anh ấy biết chừng nào!”. 37  Nhưng một số người trong vòng họ nói: “Ông này đã làm cho người mù sáng mắt,+ vậy mà không làm được gì để anh ấy khỏi chết sao?”. 38  Chúa Giê-su lại xúc động lần nữa, rồi ngài đi đến mộ. Thật ra, đó là một cái hang có hòn đá nằm chặn phía trước. 39  Chúa Giê-su bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”. Ma-thê, chị của người chết, nói với ngài: “Thưa Chúa, bây giờ hẳn xác đã bốc mùi, vì đã bốn ngày rồi”. 40  Chúa Giê-su phán với cô: “Chẳng phải tôi đã nói với chị là nếu chị tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?”.+ 41  Họ bèn lăn hòn đá đi. Bấy giờ, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời+ và nói: “Cha ơi, con cảm tạ Cha vì đã nghe lời cầu xin của con. 42  Thật thế, con biết Cha luôn nghe con; nhưng con nói vậy vì cớ đoàn dân đang đứng quanh đây, để họ tin rằng Cha đã phái con đến”.+ 43  Nói xong, ngài kêu lớn tiếng: “La-xa-rơ, hãy đi ra!”.+ 44  Người chết đi ra, chân tay còn quấn băng vải và mặt thì quấn tấm khăn. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy tháo cho người và để người đi”. 45  Vì vậy, nhiều người Do Thái đã đến với Ma-ri và thấy điều ngài làm thì đặt đức tin nơi ngài,+ 46  nhưng một số người đi kể cho người Pha-ri-si nghe những gì Chúa Giê-su đã làm. 47  Thế là các trưởng tế cùng người Pha-ri-si bèn triệu tập Tòa Tối Cao và bàn: “Chúng ta phải làm gì đây, vì người này làm nhiều dấu lạ quá?+ 48  Nếu cứ để ông ta như thế thì tất cả sẽ đặt đức tin nơi ông ta, rồi người La Mã sẽ đến chiếm đền thờ và luôn cả nước chúng ta”. 49  Nhưng một người trong số họ là Cai-pha,+ thầy tế lễ thượng phẩm năm đó, nói: “Anh em không biết gì cả, 50  anh em không hiểu rằng để một người chết cho dân chúng thay vì cả nước bị tiêu diệt thì có lợi hơn cho anh em sao?”. 51  Tuy nhiên, không phải ông tự nói điều ấy, nhưng vì ông là thầy tế lễ thượng phẩm năm đó nên ông tiên tri rằng Chúa Giê-su sẽ chết cho cả nước, 52  nhưng không chỉ cho nước mình, mà cũng để hợp nhất những con cái bị tản lạc của Đức Chúa Trời. 53  Thế là từ ngày đó, họ bàn mưu giết ngài. 54  Bởi vậy, Chúa Giê-su không đi công khai trong vòng người Do Thái nữa, nhưng ngài rời nơi đó và đến vùng gần hoang mạc, vào một thành gọi là Ép-ra-im+ rồi ở lại đó với các môn đồ. 55  Bấy giờ, Lễ Vượt Qua+ của người Do Thái đã đến gần, nhiều người thuộc những vùng thôn quê đi lên Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để tẩy uế theo nghi thức. 56  Họ tìm Chúa Giê-su và nói với nhau khi đứng trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ không đến dự lễ sao?”. 57  Còn các trưởng tế và người Pha-ri-si đã ra lệnh nếu ai biết Chúa Giê-su ở đâu thì phải báo cho họ để họ bắt ngài.

Chú thích

Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là chị hay em.
Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Đi-đim”.
Ds: “khoảng 15 xơ-ta-đi-um”. Xem Phụ lục B14.