Skip to content

“HÃY THEO ĐUỔI SỰ HÒA THUẬN”!

Hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va năm 2022

Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn xem chương trình hội nghị kéo dài ba ngày của Nhân Chứng Giê-hô-va năm nay.

Vì đại dịch COVID-19, chương trình hội nghị năm nay sẽ có trên jw.org. Từng phần sẽ được đăng trực tuyến vào tháng 7 và tháng 8.

Xem miễn phí. Không cần đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

Những điểm nổi bật

Chương trình thứ Sáu: Hãy tìm hiểu làm thế nào tình yêu thương có thể giúp chúng ta có bình an nội tâm và hòa thuận với người khác. Cũng hãy xem tại sao lời khuyên trong Kinh Thánh dành cho vợ chồng, cha mẹ và con cái có thể được gọi là “bản đồ dẫn đến gia đình hòa thuận”.

Chương trình thứ Bảy: Có thể nào chúng ta vẫn có bình an khi mắc một căn bệnh hoặc đương đầu với khó khăn về tài chính, thảm họa thiên nhiên hay vấn đề khác? Hãy xem một video khích lệ cho thấy người ta trên khắp thế giới đang làm gì để có bình an.

Chương trình Chủ Nhật: Có thật là chúng ta có thể trở thành bạn của Đức Chúa Trời không? Phải chăng tình bạn với Đức Chúa Trời là tự động, hay chúng ta cần làm gì đó? Hãy lắng nghe lời giải đáp trong bài giảng dựa trên Kinh Thánh có tựa đề “Tình bạn với Đức Chúa Trời—Làm sao để có được?”.

Hãy xem tờ chương trình hội nghịvideo về các hội nghị của chúng tôi.