Skip to content

Hội nghị hằng năm của Nhân Chứng Giê-hô-va

Mỗi năm, Nhân Chứng Giê-hô-va cùng nhau nhóm lại tại hội nghị kéo dài ba ngày. Chương trình hội nghị của chúng tôi có các bài giảng và video dạy những bài học dựa trên Kinh Thánh. Những màn phỏng vấn và màn diễn lại cho thấy cách áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào đời sống. Mọi người đều được chào đón. Tham dự miễn phí và không quyên tiền.