Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW Language

JW Language

JW Language là một ứng dụng chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va để trợ giúp những người đang học ngôn ngữ mới. Ứng dụng này giúp cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong thánh chức và tại các buổi nhóm họp.

Tính năng của JW Language

Hãy tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả các tính năng trong JW Language.

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (Android)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (iOS)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (Windows)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.

Ứng dụng JW Language

Học và thực tập những câu thông dụng trong thánh chức và tại các buổi nhóm họp của Nhân Chứng Giê-hô-va.