Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LANGUAGE

Hỗ trợ cho iPad, iPhone và iPod touch

Hỗ trợ cho iPad, iPhone và iPod touch

JW Language là một ứng dụng chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va để trợ giúp những người đang học ngôn ngữ mới. Ứng dụng này giúp cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong thánh chức và tại các buổi nhóm họp.

 

Có gì mới trong phiên bản 2.5?

  • Tính năng Ngữ pháp: Hãy xem khi dùng các từ khác nhau, câu văn sẽ thay đổi như thế nào hầu giúp bạn hiểu ngữ pháp và cấu trúc câu của ngôn ngữ mình học. Hãy thay đổi các từ trong câu, từ số ít sang số nhiều, thì tương lai sang thì quá khứ, v.v.

  • Giờ đây, phần Cài đặt được đặt trong Trang đầu của ứng dụng

Xin lưu ý:

  • Hiện nay, chưa có chức năng La-tinh hóa trong tính năng Ngữ pháp.

  • Tính năng Ngữ pháp dùng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói, nên ngôn ngữ và âm thanh có thể được định dạng trong phần cài đặt của thiết bị.

  • Tính năng Ngữ pháp có trong những ngôn ngữ sau: Anh, Bengal, Bồ Đào Nha, Đức, Hàn, Hindi, Hoa phổ thông (Giản thể), Indonesia, Malay, Myanmar, Nga, Nhật, Pháp, Quảng Đông (Phồn thể), Swahili, Tagalog, Tây Ban Nha, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Ý

 

TRONG PHẦN NÀY

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (iOS)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.