Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LANGUAGE

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (Windows)

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (Windows)

JW Language tương thích với các thiết bị sau:

  • Máy tính bảng và máy tính cá nhân chạy Windows 10 hoặc cao hơn

Sẽ không có hỗ trợ cho các thiết bị sau:

  • Máy tính chạy Windows 8.1 và cũ hơn

  • Điện thoại Windows (tất cả phiên bản)

 

Một người bạn quen thuộc với JW Language có thể giúp bạn. Nếu không, vui lòng liên lạc với văn phòng chi nhánh gần nhất của chúng tôi.