Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LANGUAGE

Hỗ trợ cho Windows

Hỗ trợ cho Windows

JW Language là một ứng dụng chính thức của Nhân Chứng Giê-hô-va để trợ giúp những người đang học ngôn ngữ mới. Ứng dụng này giúp cải thiện vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp trong thánh chức và tại các buổi nhóm họp.

 

TRONG PHẦN NÀY

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (Windows)

Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất.