Đi đến nội dung

Đôi nét​—Toàn thế giới

  • 239​—Lãnh thổ có Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 8.699.048​—Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 5.666.996​—Cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí tại nhà

  • 19.721.672​—Người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su hằng năm

  • 117.960​—Hội thánh

 

Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới

Chúng tôi sống khắp nơi thế giới và đến từ nhiều nền văn hóa, chủng tộc khác nhau. Có thể bạn đã quen thuộc với công việc rao giảng của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng giúp đỡ cộng đồng qua những cách khác.

Cũng hãy xem

SÁCH & SÁCH MỎNG

Báo cáo năm công tác 2022 của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới

Xem chi tiết về công việc rao giảng toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022.

THÁP CANH

Nhân Chứng Giê-hô-va là ai?

Những điều được đề cập trong bài này có phù hợp với quan điểm của bạn không?