Các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va

Rao giảng công cộng

Tại sao học tiếng Bengali?

Tại sao 23 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Queens, New York, Hoa Kỳ học tiếng Bengali?

Tại sao học tiếng Bengali?

Tại sao 23 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Queens, New York, Hoa Kỳ học tiếng Bengali?

Công việc xuất bản

Xuất bản Kinh Thánh trong tiếng mẹ đẻ

Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới được phân phát miễn phí cho bất cứ ai muốn đọc sách này.

Xuất bản Kinh Thánh trong tiếng mẹ đẻ

Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới được phân phát miễn phí cho bất cứ ai muốn đọc sách này.

Các sự kiện đặc biệt

Nhớ lại hội nghị “Vòng quanh thế giới”

Năm mươi năm trước, 583 Nhân Chứng Giê-hô-va đã thực hiện một chuyến hành trình kéo dài mười tuần mà sẽ mang họ đi vòng quanh thế giới.

Nhớ lại hội nghị “Vòng quanh thế giới”

Năm mươi năm trước, 583 Nhân Chứng Giê-hô-va đã thực hiện một chuyến hành trình kéo dài mười tuần mà sẽ mang họ đi vòng quanh thế giới.

Các dự án xây cất

Nhân Chứng Giê-hô-va​—Xây cất vượt rào cản biên giới

Dân hợp nhất của Đức Giê-hô-va đang vượt qua rào cản biên giới, văn hóa và ngôn ngữ để xây những Phòng Nước Trời và các tòa nhà khác mang lại sự ngợi khen cho danh ngài.

Nhân Chứng Giê-hô-va​—Xây cất vượt rào cản biên giới

Dân hợp nhất của Đức Giê-hô-va đang vượt qua rào cản biên giới, văn hóa và ngôn ngữ để xây những Phòng Nước Trời và các tòa nhà khác mang lại sự ngợi khen cho danh ngài.

Giúp đỡ cộng đồng

Lũ lụt tại Alberta

Nhân Chứng Giê-hô-va đã cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Alberta, Canada như thế nào?

Lũ lụt tại Alberta

Nhân Chứng Giê-hô-va đã cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Alberta, Canada như thế nào?

Đời sống tại Bê-tên

Di dời khỏi khách sạn Bossert ở Brooklyn, New York

Nhân Chứng Giê-hô-va đã bán tòa nhà 14 tầng theo phong cách Phục Hưng Ý. Hãy tìm hiểu về lịch sử một trăm năm của tòa nhà đẹp đẽ này.

Di dời khỏi khách sạn Bossert ở Brooklyn, New York

Nhân Chứng Giê-hô-va đã bán tòa nhà 14 tầng theo phong cách Phục Hưng Ý. Hãy tìm hiểu về lịch sử một trăm năm của tòa nhà đẹp đẽ này.