Các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va

Rao giảng công cộng

Tại sao học tiếng Bengali?

Tại sao 23 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Queens, New York, Hoa Kỳ học tiếng Bengali?

Tại sao học tiếng Bengali?

Tại sao 23 Nhân Chứng Giê-hô-va tại Queens, New York, Hoa Kỳ học tiếng Bengali?

Công việc xuất bản

Estonia công nhận “một thành tựu to lớn”

Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới trong tiếng Estonia được đề cử cho Giải thưởng thành tích ngôn ngữ của năm tại Estonia vào năm 2014.

Estonia công nhận “một thành tựu to lớn”

Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới trong tiếng Estonia được đề cử cho Giải thưởng thành tích ngôn ngữ của năm tại Estonia vào năm 2014.

Các sự kiện đặc biệt

Các dự án xây cất

Họ tình nguyện làm việc không lương

Trong 28 năm qua, Nhân Chứng Giê-hô-va dùng kỹ năng và thời gian của họ để tham gia xây cất tại 120 quốc gia mà không nhận lương. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình xây cất độc đáo này.

Họ tình nguyện làm việc không lương

Trong 28 năm qua, Nhân Chứng Giê-hô-va dùng kỹ năng và thời gian của họ để tham gia xây cất tại 120 quốc gia mà không nhận lương. Hãy tìm hiểu thêm về chương trình xây cất độc đáo này.

Giúp đỡ cộng đồng

Sách Kể chuyện Kinh Thánh được đưa vào trường học

Sách kể chuyện Kinh Thánh đang giúp hàng ngàn em học sinh ở Philippines dùng tiếng mẹ đẻ là tiếng Pangasinan. Bằng cách nào?

Sách Kể chuyện Kinh Thánh được đưa vào trường học

Sách kể chuyện Kinh Thánh đang giúp hàng ngàn em học sinh ở Philippines dùng tiếng mẹ đẻ là tiếng Pangasinan. Bằng cách nào?

Đời sống tại Bê-tên

Sinh viên tham quan văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Mexico

Các sinh viên từ Trường Khoa học Lưu trữ và Thư viện Quốc gia đã tham quan văn phòng của chúng tôi tại Mexico. Một trong số đó nhận thấy chuyến tham quan này giúp họ xua tan thành kiến.

Sinh viên tham quan văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Mexico

Các sinh viên từ Trường Khoa học Lưu trữ và Thư viện Quốc gia đã tham quan văn phòng của chúng tôi tại Mexico. Một trong số đó nhận thấy chuyến tham quan này giúp họ xua tan thành kiến.