Đi đến nội dung

Các vở kịch Kinh Thánh

Tải về phần kịch thu âm dựa trên các câu chuyện Kinh Thánh và rút ra những bài học quan trọng về các nhân vật cũng như sự kiện trong Kinh Thánh.

 

XEM