Khi đương đầu với nhiều vấn đề, có lẽ chúng ta khó cảm thấy hạnh phúc và bình an nội tâm. Nhưng Kinh Thánh đã giúp rất nhiều người đối phó với các áp lực hằng ngày, giảm bớt căng thẳng khi mắc bệnh về thể chất và tinh thần cũng như tìm được ý nghĩa và mục đích trong đời sống. Kinh Thánh cũng có thể giúp bạn hạnh phúc.