Đi đến nội dung

Lịch sử và Kinh Thánh

Kinh Thánh là cuốn sách có một không hai về khía cạnh bảo tồn, phiên dịch và phân phát. Những khám phá mới tiếp tục khẳng định mức độ chính xác về lịch sử của Kinh Thánh. Dù theo tôn giáo nào, bạn sẽ thấy Kinh Thánh không giống bất kỳ sách nào khác.

ĐỀ TÀI KHÁC

Một bản dịch Kinh Thánh tưởng mất nay tìm được

Hãy xem câu chuyện hào hứng về cách một bản dịch Kinh Thánh quan trọng bị thất lạc và rồi được tìm thấy sau hơn 200 năm.

ĐỀ TÀI KHÁC

Một bản dịch Kinh Thánh tưởng mất nay tìm được

Hãy xem câu chuyện hào hứng về cách một bản dịch Kinh Thánh quan trọng bị thất lạc và rồi được tìm thấy sau hơn 200 năm.

Tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh

Ấn phẩm

Kinh Thánh​—Thông điệp nào cho nhân loại?

Thông điệp chính của Kinh Thánh là gì?