Skip to content

Lịch sử và Kinh Thánh

Kinh Thánh là cuốn sách có một không hai về khía cạnh bảo tồn, phiên dịch và phân phát. Những khám phá mới tiếp tục khẳng định mức độ chính xác về lịch sử của Kinh Thánh. Dù theo tôn giáo nào, bạn sẽ thấy Kinh Thánh không giống bất kỳ sách nào khác.

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Bà thuộc về gia đình Cai-pha

Bình hài cốt của Mi-ri-am cho thấy Kinh Thánh nói về những người đã thật sự tồn tại và thuộc về gia đình có thật.

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Bà thuộc về gia đình Cai-pha

Bình hài cốt của Mi-ri-am cho thấy Kinh Thánh nói về những người đã thật sự tồn tại và thuộc về gia đình có thật.

Tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh

Ấn phẩm

Kinh Thánh​—Thông điệp nào cho nhân loại?

Thông điệp chính của Kinh Thánh là gì?