Skip to content

Lịch sử và Kinh Thánh

Kinh Thánh là cuốn sách có một không hai về khía cạnh bảo tồn, phiên dịch và phân phát. Những khám phá mới tiếp tục khẳng định mức độ chính xác về lịch sử của Kinh Thánh. Dù theo tôn giáo nào, bạn sẽ thấy Kinh Thánh không giống bất kỳ sách nào khác.

THÁP CANH

Kho báu giấu kín hàng thế kỷ

Tìm hiểu làm sao người ta phát hiện bản dịch Kinh Thánh xưa nhất bằng tiếng Georgia.

THÁP CANH

Kho báu giấu kín hàng thế kỷ

Tìm hiểu làm sao người ta phát hiện bản dịch Kinh Thánh xưa nhất bằng tiếng Georgia.

Tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh

Ấn phẩm

Kinh Thánh—Thông điệp nào cho nhân loại?

Thông điệp chính của Kinh Thánh là gì?