Đi đến nội dung

Lịch sử và Kinh Thánh

Kinh Thánh là cuốn sách có một không hai về khía cạnh bảo tồn, phiên dịch và phân phát. Những khám phá mới tiếp tục khẳng định mức độ chính xác về lịch sử của Kinh Thánh. Dù theo tôn giáo nào, bạn sẽ thấy Kinh Thánh không giống bất kỳ sách nào khác.

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Sự sụp đổ của Ni-ni-ve

Khi đế quốc A-si-ri đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời báo trước một điều không ngờ.

THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI

Sự sụp đổ của Ni-ni-ve

Khi đế quốc A-si-ri đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất, nhà tiên tri của Đức Chúa Trời báo trước một điều không ngờ.

Tính chính xác về lịch sử của Kinh Thánh

Ấn phẩm

Kinh Thánh​—Thông điệp nào cho nhân loại?

Thông điệp chính của Kinh Thánh là gì?