Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phát hiện khảo cổ chứng minh vua Đa-vít là nhân vật lịch sử

Phát hiện khảo cổ chứng minh vua Đa-vít là nhân vật lịch sử

 Theo Kinh Thánh, vua Đa-vít của nước Y-sơ-ra-ên sống vào thế kỷ 11 trước công nguyên (TCN) và con cháu của ông cai trị trong hàng trăm năm. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng Đa-vít được dựng nên sau này như là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết về một bộ tộc. Vậy vua Đa-vít là nhân vật có thật không?

 Năm 1993, nhà khảo cổ Avraham Biran cùng đội của ông đã phát hiện một mảnh đá ở Tel Dan thuộc miền bắc Y-sơ-ra-ên, có dòng khắc nói đến “Nhà Đa-vít”. Dòng khắc này bằng chữ Xê-mít cổ và có niên đại từ thế kỷ thứ chín TCN. Mảnh đá ấy hẳn là một phần của đài kỷ niệm do người A-ram dựng nên để khoe chiến tích sau khi giành thắng lợi trước Y-sơ-ra-ên.

 Một bài trong ấn phẩm nói về lịch sử Kinh Thánh (Bible History Daily) cho biết: “Có những người hồ nghi về dòng khắc nói đến ‘Nhà Đa-vít’... Tuy nhiên, đa số học giả Kinh Thánh và nhà khảo cổ sẵn sàng công nhận rằng mảnh đá Tel Dan cung cấp bằng chứng vững chắc đầu tiên cho thấy Đa-vít được đề cập trong Kinh Thánh là vị vua lịch sử. Chính điều này khiến mảnh đá Tel Dan trở thành một trong các phát hiện hàng đầu về khảo cổ Kinh Thánh được báo cáo trong cuốn BAR” [Biblical Archaeology Review]”.