Đi đến nội dung

Phải chăng Kinh Thánh đã bị thay đổi hoặc bị giả mạo?

Phải chăng Kinh Thánh đã bị thay đổi hoặc bị giả mạo?

 Không. Khi so sánh các bản chép tay cổ xưa, người ta thấy rằng về cơ bản Kinh Thánh không thay đổi, dù qua hàng thiên niên kỷ sách này được sao chép trên những vật liệu dễ hỏng.

Phải chăng điều này có nghĩa là không có bất cứ lỗi nào trong việc sao chép?

 Hàng ngàn bản chép tay cổ xưa được tìm thấy. Một số bản trong đó có vài sự khác biệt, điều này cho thấy có lỗi sao chép. Phần lớn những điểm khác biệt ấy là nhỏ và không thay đổi ý nghĩa của văn bản. Tuy nhiên, có vài sự khác biệt lớn đã được phát hiện, trong số đó có những sự khác biệt dường như là mưu toan từ lâu nhằm thay đổi thông điệp Kinh Thánh. Hãy xem hai ví dụ:

  1.   Nơi 1 Giăng 5:7, một số bản dịch Kinh Thánh xưa có những lời sau: “Trên trời, Cha, Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần: và cả ba là một”. Tuy nhiên, những bản chép tay đáng tin cậy xác nhận rằng những lời ấy không có trong bản gốc. Chúng được thêm vào sau này. a Vì thế, các bản Kinh Thánh đáng tin cậy thời nay đã loại bỏ những lời ấy.

  2.   Danh Đức Chúa Trời xuất hiện hàng ngàn lần trong các bản Kinh Thánh chép tay cổ xưa. Tuy nhiên, nhiều bản dịch Kinh Thánh đã thay thế danh ấy bằng các tước vị như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời”.

Làm sao chúng ta biết chắc không có thêm nhiều lỗi khác trong Kinh Thánh?

 Hiện nay, các bản chép tay được phát hiện nhiều đến mức việc tìm ra lỗi dễ hơn bao giờ hết. b Việc so sánh các bản ấy với nhau cho biết gì về sự chính xác của Kinh Thánh ngày nay?

  •   Nhận xét về văn bản của phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ (thường gọi là “Cựu ước”), học giả William H. Green nói: “Người ta có thể vững tâm nói rằng không tài liệu cổ xưa nào đã được lưu truyền chính xác đến vậy”.

  •   Về phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, hay “Tân ước”, học giả Kinh Thánh là F. F. Bruce viết: “Bằng chứng về các sách trong Tân ước vượt trội hơn so với nhiều tác phẩm của các tác giả xưa, nhưng không ai đặt nghi vấn về tính chính xác của các tác phẩm ấy”.

  •   Ông Frederic Kenyon, một chuyên gia nổi tiếng về các bản Kinh Thánh chép tay, nói là một người “có thể cầm trọn bộ Kinh Thánh trên tay và mạnh dạn nói rằng người ấy cầm Lời chân thật của Đức Chúa Trời, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua hàng thế kỷ mà không mất đi điều trọng yếu nào”.

Có lý do nào khác giúp chúng ta tin chắc rằng Kinh Thánh được lưu truyền chính xác không?

  •   Cả ký lục thuộc Do Thái giáo và đạo Đấng Ki-tô đều lưu giữ những lời tường thuật vạch trần các lỗi lầm nghiêm trọng của dân Đức Chúa Trời c (Dân số 20:12; 2 Sa-mu-ên 11:2-4; Ga-la-ti 2:11-14). Tương tự, họ cũng lưu giữ những đoạn Kinh Thánh lên án sự bất tuân của nước Do Thái và vạch trần các giáo lý do con người tạo ra (Ô-sê 4:2; Ma-la-chi 2:8, 9; Ma-thi-ơ 23:8, 9; 1 Giăng 5:21). Khi sao chép chính xác những lời tường thuật ấy, các ký lục cho thấy họ là người đáng tin cậy và rất xem trọng Lời thánh của Đức Chúa Trời.

  •   Chẳng phải hợp lý là Đức Chúa Trời, đấng soi dẫn Kinh Thánh, cũng bảo tồn sách này một cách chính xác sao? d (Ê-sai 40:8; 1 Phi-e-rơ 1:24, 25). Suy cho cùng, ngài muốn sách ấy mang lại lợi ích không chỉ cho những người thời xưa mà cho cả chúng ta thời nay (1 Cô-rinh-tô 10:11). Thật vậy, “hết thảy những điều được viết từ trước đều để chỉ dạy chúng ta, hầu cho bởi sự chịu đựng của chúng ta và sự an ủi đến từ Kinh Thánh mà chúng ta có hy vọng”.​—Rô-ma 15:4.

  •   Chúa Giê-su và các môn đồ đã trích từ các bản Kinh Thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ mà không nghi ngờ tính chính xác của những bản cổ xưa ấy.​—Lu-ca 4:16-21; Công vụ 17:1-3.

a Những lời này không tìm thấy trong bản Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, bản chép tay Vatican 1209, bản Vulgate tiếng La-tinh gốc, bản Philoxenian-Harclean tiếng Sy-ri cổ, hoặc bản Peshitta tiếng Sy-ri cổ.

b Chẳng hạn, hơn 5.000 bản chép tay tiếng Hy Lạp của phần được gọi là Tân ước, hay phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, đã được tìm thấy.

c Kinh Thánh không nói rằng những người đại diện cho Đức Chúa Trời là không bao giờ làm sai. Sách này thừa nhận một cách thực tế là: “Chẳng có người nào không phạm tội”.​—1 Các vua 8:46.

d Kinh Thánh nói rằng dù Đức Chúa Trời không đọc từng từ trong sách ấy cho con người viết nhưng ngài hướng dẫn tư tưởng của những người viết.​—2 Ti-mô-thê 3:16, 17; 2 Phi-e-rơ 1:21.