Đi đến nội dung

Lịch sử của Kinh Thánh

Cách Kinh Thánh đến với chúng ta

Chúng ta có thể tin chắc rằng những ý tưởng chứa đựng trong Kinh Thánh nguyên ngữ được truyền tải đến ngày nay cách chính xác.

Chương và câu​—Ai đã đặt vào Kinh Thánh?

Tại sao hệ thống đánh số này lại trở nên phổ biến?

Kinh Thánh tồn tại trước sự chống đối

Giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo đã cố gắng ngăn chặn người dân sở hữu, dịch và làm ra Kinh Thánh. Nhưng họ không thành công.

Kinh Thánh—Tồn tại cách phi thường

Tìm hiểu tại sao sự tồn tại của Kinh Thánh chịu nhiều mối đe dọa, và làm sao sự tồn tại của sách cho đến ngày nay là chứng tỏ cuốn sách này rất đặc biệt.

Kinh Thánh có phải là chân lý?

Nếu Đức Chúa Trời là Tác giả của Kinh Thánh thì sách này phải khác biệt với mọi sách từ xưa đến nay.

Phải chăng Kinh Thánh đã bị thay đổi hoặc bị giả mạo?

Kinh Thánh là cuốn sách cổ, vậy làm thế nào chúng ta biết chắc thông điệp trong sách này được bảo tồn chính xác?

Kinh Thánh tồn tại trước âm mưu thay đổi thông điệp trong đó

Một số người gian dối đã nỗ lực thay đổi thông điệp Kinh Thánh. Nỗ lực của họ đã bất thành như thế nào?