Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự lưu đày của người Do Thái ở Ba-by-lôn có được Kinh Thánh miêu tả chính xác không?

Sự lưu đày của người Do Thái ở Ba-by-lôn có được Kinh Thánh miêu tả chính xác không?

 Cách đây khoảng 2.600 năm, người Do Thái bị bắt sang Ba-by-lôn và thời kỳ lưu đày của họ kéo dài khoảng 70 năm. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời báo trước về tình trạng của họ ở Ba-by-lôn. Ngài phán: “Hãy xây nhà và ở. Hãy trồng vườn và ăn trái. Hãy lấy vợ và sinh con trai con gái... Cũng hãy mưu cầu bình an cho thành mà ta đã đày các con đến” (Giê-rê-mi 29:1, 4-7). Họ có thật sự sống trong tình trạng như thế không?

 Các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 100 bảng đất sét dường như đến từ Ba-by-lôn xưa hoặc vùng gần đó. Các bảng đất sét cho thấy là trong khi sống hiếu hòa và vâng phục quyền cai trị của người Ba-by-lôn, nhiều người Do Thái bị lưu đày vẫn còn giữ văn hóa và tôn giáo của họ. Các bảng đất sét này, có niên đại từ năm 572 đến 477 TCN, ghi lại hợp đồng thuê, dự án kinh doanh, nợ nần và vấn đề tài chính khác. Một sách tham khảo nói rằng những bảng này “cho biết khái quát về đời sống của dân thường ở nông thôn: Họ cày cấy đất, xây nhà, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ với vua”.

Một bảng khắc chữ hình nêm từ Judahtown

 Bộ sưu tập quan trọng này cũng cho thấy có một cộng đồng người Do Thái khá lớn sống ở nơi gọi là Al Yahudu, hay Judahtown (thị trấn Giu-đa). Trên các bảng đó cũng có tên của bốn thế hệ thuộc một gia đình Do Thái, một số tên được ghi bằng mẫu tự Hê-bơ-rơ cổ. Trước khi chúng được tìm thấy, các học giả biết rất ít về cuộc sống của người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn. Tiến sĩ Filip Vukosavović, thành viên của ban giám đốc Cơ quan Cổ vật Israel, cho biết: “Nhờ những bảng ấy mà giờ chúng tôi mới biết thêm về những người Do Thái này. Chúng tôi biết họ tên gì, ở đâu, làm gì và sống trong giai đoạn nào”.

Người Do Thái bị lưu đày được hưởng một số sự tự do ở Ba-by-lôn

 Những người Do Thái bị lưu đày được hưởng một số sự tự do. Ông Vukosavović cho biết họ sống “không chỉ ở Al-Yahudu mà còn ở hơn cả chục thành phố khác”. Một số người học được kỹ năng trong những ngành nghề khác nhau, nhờ thế giúp ích cho công việc xây lại thành Giê-ru-sa-lem khi họ trở về sau này (Nê-hê-mi 3:8, 31, 32). Các bảng Al Yahudu cũng xác nhận rằng nhiều người Do Thái chọn ở lại Ba-by-lôn ngay cả sau khi thời kỳ lưu đày kết thúc. Điều này cho thấy họ quả đã sống trong tình trạng tương đối bình an tại Ba-by-lôn, như lời Kinh Thánh miêu tả.