Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ quý trọng Kinh Thánh

Họ quý trọng Kinh Thánh

Michael Servetus, William Tyndale và những người khác đã hy sinh rất nhiều vì lòng yêu mến đối với sự thật Kinh Thánh.