Skip to content

Các bản dịch Kinh Thánh

Các nguyên tắc dịch Kinh Thánh

Năm nguyên tắc đã hướng dẫn việc chuẩn bị cho Bản dịch Thế Giới Mới.

Kinh Thánh—Tại sao có nhiều bản?

Một sự thật sẽ giúp bạn hiểu tại sao có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau.

Bản dịch Thế Giới Mới có chính xác không?

Bản dịch Thế Giới Mới khác với nhiều bản dịch khác ở những điểm nào?

Một bản chép tay cổ xưa ủng hộ danh của Đức Chúa Trời

Hãy xem bằng chứng cho thấy danh Đức Chúa Trời có trong phần “Tân ước”.

Được giao phó việc dịch “thông điệp của Đức Chúa Trời”—Rô-ma 3:2

Nhân Chứng Giê-hô-va đã dùng nhiều bản dịch Kinh Thánh trong thế kỷ vừa qua. Tại sao họ dịch Kinh Thánh sang tiếng Anh hiện đại?

Bản Peshitta bằng tiếng Sy-ri cổ—Cánh cửa giúp hiểu rõ hơn về những bản dịch Kinh Thánh ban đầu

Bản Kinh Thánh cổ này chứng tỏ một số bản Kinh Thánh hiện đại xuất hiện những câu không có trong nguyên bản.

Kho báu giấu kín hàng thế kỷ

Tìm hiểu làm sao người ta phát hiện bản dịch Kinh Thánh xưa nhất bằng tiếng Georgia.

Lời Đức Chúa Trời phổ biến ở Tây Ban Nha thời Trung Cổ

Các học sinh chép các câu Kinh Thánh trên miếng đá phiến có điểm tương đồng nào với những người lén mang Kinh Thánh?

Danh Chúa trong tiếng Swahili

Tìm hiểu về quá trình dịch danh Đức Chúa Trời, là Giê-hô-va, trong Kinh Thánh tiếng Swahili.