Đi đến nội dung

Về Nhân Chứng Giê-hô-va

Có lẽ quý vị thấy chúng tôi rao giảng tại nơi công cộng. Hoặc nghe hay đọc về chúng tôi trên tin tức. Nhưng quý vị có thật sự biết về Nhân Chứng Giê-hô-va không?

Cũng xem: Nhân Chứng Giê-hô-va tin gì?

Niềm tin và hoạt động

Câu hỏi thường gặp về Nhân Chứng Giê-hô-va

Xem lời giải đáp cho những thắc mắc của quý vị về chúng tôi.

Kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va

Hãy xem kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va cho thấy họ cố gắng để Kinh Thánh hướng dẫn lối suy nghĩ, lời nói và hành động của họ.

Các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va

Chúng tôi sống trong hơn 230 xứ, đến từ nhiều sắc tộc và nền văn hóa. Có lẽ bạn biết công việc rao giảng của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng giúp cộng đồng địa phương qua nhiều cách.

Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới

Hãy tìm hiểu về tình anh em quốc tế của chúng tôi.

Chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Kinh Thánh giúp hàng triệu người trên khắp thế giới tìm được lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng của đời sống. Bạn có muốn biết lời giải đáp không?

Buổi tìm hiểu Kinh Thánh diễn ra như thế nào?

Trên khắp thế giới, Nhân Chứng Giê-hô-va được biết đến với chương trình giúp mọi người tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Hãy xem chương trình này diễn ra như thế nào.

Yêu cầu được viếng thăm

Thảo luận câu hỏi về Kinh Thánh, hoặc tìm hiểu thêm về Nhân Chứng Giê-hô-va.

Nhóm họp và sự kiện

Điều gì diễn ra tại Phòng Nước Trời?

Mời bạn đến thăm Phòng Nước Trời để tận mắt thấy những điều diễn ra tại đó.

Hãy tham dự một buổi nhóm họp

Mời quý vị tìm hiểu về các buổi nhóm họp của chúng tôi. Hãy tìm một địa điểm gần nơi ở của quý vị.

Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su

Nhân Chứng Giê-hô-va kính mời quý vị tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su vào ngày 24-3-2024.

Văn phòng chi nhánh

Liên hệ với Nhân Chứng Giê-hô-va

Thông tin liên lạc của Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn cầu.

Các chuyến tham quan Bê-tên

Tìm các chuyến tham quan gần nơi bạn sống.

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Chúng tôi tránh dùng những cách mà nhiều tôn giáo khác sử dụng.

Ngày nay ai đang làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va?

Nhân Chứng Giê-hô-va có mặt trên khắp thế giới, họ đến từ mọi chủng tộc và nền văn hóa. Điều gì đã gắn kết các Nhân Chứng với nhau?

Đôi nét​—Toàn thế giới

  • 239​—Lãnh thổ có Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 8.699.048​—Nhân Chứng Giê-hô-va

  • 5.666.996​—Cuộc học hỏi Kinh Thánh miễn phí tại nhà

  • 19.721.672​—Người tham dự Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su hằng năm

  • 117.960​—Hội thánh