Ngày nay ai đang làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va?

Nhân Chứng Giê-hô-va có mặt trên khắp thế giới, họ đến từ mọi chủng tộc và nền văn hóa. Điều gì đã gắn kết các Nhân Chứng với nhau?

Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì?

Đức Chúa Trời muốn mọi người khắp đất biết ý muốn của ngài. Ý muốn đó là gì? Và ai đang giúp người khác tìm hiểu về ý muốn đó?

BÀI 1

Nhân Chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?

Bạn biết bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va? Bạn biết những gì về chúng tôi?

BÀI 2

Tại sao chúng tôi được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

Xem ba lý do chúng tôi chọn tên ấy.

BÀI 3

Chân lý của Kinh Thánh được tìm lại như thế nào?

Làm sao có thể chắc chắn rằng ngày nay chúng ta có sự hiểu biết chính xác về những gì Kinh Thánh dạy?

BÀI 4

Vì sao Nhân Chứng phát hành Bản dịch Thế Giới Mới?

Vì sao bản dịch Kinh Thánh này khác biệt?

BÀI 5

Bạn sẽ cảm nghiệm điều gì tại các buổi họp của đạo Đấng Ki-tô?

Chúng tôi nhóm lại để học hỏi Kinh Thánh và khích lệ lẫn nhau. Chúng tôi nồng nhiệt mời bạn đến tham dự cùng chúng tôi!

BÀI 6

Kết hợp với những người cùng đức tin mang lại lợi ích nào?

Kinh Thánh khuyến khích tín đồ đạo Đấng Ki-tô vun đắp tình anh em. Tìm hiểu về các lợi ích bạn nhận được từ sự kết hợp này.

BÀI 7

Các buổi họp diễn ra như thế nào?

Bạn có bao giờ thắc mắc những gì diễn ra tại các buổi họp của chúng tôi không? Bạn chắc chắn sẽ ấn tượng trước chất lượng của chương trình giáo dục Kinh Thánh mà bạn có thể nhận được tại đó.

BÀI 8

Tại sao chúng tôi ăn mặc lịch sự khi dự các buổi họp?

Đức Chúa Trời có quan tâm đến cách ăn mặc của chúng ta không? Hãy xem các nguyên tắc Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta trong việc lựa chọn cách ăn mặc.

BÀI 9

Làm thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho buổi họp?

Chuẩn bị trước sẽ giúp bạn nhận được lợi ích tối đa từ các buổi họp.

BÀI 10

Buổi thờ phượng của gia đình là gì?

Hãy xem việc này giúp bạn đến gần Đức Chúa Trời và gia đình được hạnh phúc hơn như thế nào.

BÀI 11

Tại sao chúng tôi tham dự các hội nghị?

Hằng năm, chúng tôi nhóm lại với nhau trong ba dịp đặc biệt. Làm sao bạn có thể nhận được lợi ích từ những dịp nhóm lại như thế?

BÀI 12

Công việc rao truyền về Nước Trời được tổ chức như thế nào?

Chúng tôi noi theo gương mà Chúa Giê-su để lại khi ngài sống trên đất. Có một số phương pháp rao giảng nào?

BÀI 13

Tại sao gọi là người tiên phong?

Mỗi tháng, một số Nhân Chứng dành 30 giờ, 50 giờ hoặc nhiều hơn để làm công việc rao giảng. Điều gì thúc đẩy họ làm thế?

BÀI 14

Người tiên phong có cơ hội tham dự những trường thần quyền nào?

Những người rao truyền về Nước Trời trọn thời gian có cơ hội tham dự những trường thần quyền nào?

BÀI 15

Các trưởng lão phục vụ hội thánh như thế nào?

Trưởng lão là những người nam thành thục về mặt tâm linh. Họ dẫn đầu trong hội thánh. Họ giúp đỡ từng cá nhân như thế nào?

BÀI 16

Phụ tá hội thánh đảm nhiệm vai trò nào?

Các phụ tá hội thánh giúp hội thánh hoạt động tốt. Tìm hiểu những việc họ làm giúp ích mọi người dự nhóm họp thế nào.

BÀI 17

Giám thị vòng quanh giúp chúng tôi như thế nào?

Giám thị vòng quanh thăm các hội thánh nhằm mục đích gì? Bạn có thể nhận được lợi ích nào từ các cuộc viếng thăm của họ?

BÀI 18

Chúng tôi giúp đỡ những anh em gặp hoạn nạn bằng cách nào?

Khi thảm họa ập đến, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp để cung cấp cả sự giúp đỡ thực tế lẫn sự an ủi từ Kinh Thánh cho những ai gặp nạn. Qua những cách nào?

BÀI 19

Đầy tớ trung tín và khôn ngoan là ai?

Chúa Giê-su hứa sẽ bổ nhiệm đầy tớ để cung cấp thức ăn thiêng liêng đúng giờ. Lời hứa đó đã được thực hiện thế nào?

BÀI 20

Ngày nay Hội đồng Lãnh đạo hoạt động như thế nào?

Vào thế kỷ thứ nhất, một nhóm nhỏ gồm các sứ đồ và các trưởng lão phụng sự với tư cách hội đồng lãnh đạo của hội thánh tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Ngày nay thì sao?

BÀI 21

Bê-tên là gì?

Bê-tên là nơi thực hiện một mục tiêu rất quan trọng. Hãy tìm hiểu về những người phụng sự ở đó.

BÀI 22

Chi nhánh thực hiện những công việc nào?

Các chi nhánh của chúng tôi luôn vui mừng đón tiếp mọi người đến tham quan. Chúng tôi cũng mời bạn đến thăm!

BÀI 23

Ấn phẩm của Nhân Chứng được biên soạn và dịch như thế nào?

Chúng tôi phát hành ấn phẩm trong hơn 750 ngôn ngữ. Tại sao chúng tôi cố gắng thực hiện công việc này?

BÀI 24

Công việc toàn cầu của Nhân Chứng được tài trợ thế nào?

Liên quan đến vấn đề tài chính, tổ chức của Nhân Chứng Giê-hô-va khác với các tổ chức khác như thế nào?

BÀI 25

Tại sao và làm thế nào Nhân Chứng xây dựng Phòng Nước Trời?

Tại sao những nơi thờ phượng của chúng tôi được gọi là Phòng Nước Trời? Hãy tìm hiểu thêm những công trình giản dị này hữu dụng cho các hội thánh của chúng tôi như thế nào.

BÀI 26

Phòng Nước Trời được bảo trì như thế nào?

Phòng Nước Trời sạch sẽ và được bảo trì tốt tôn vinh Đức Chúa Trời. Có những sắp đặt nào để chăm sóc Phòng Nước Trời địa phương?

BÀI 27

Thư viện Phòng Nước Trời mang lại lợi ích nào?

Bạn có muốn nghiên cứu thêm để gia tăng sự hiểu biết về Kinh Thánh không? Hãy dùng thư viện Phòng Nước Trời!

BÀI 28

Bạn có thể tìm thấy gì trên trang web của Nhân Chứng?

Bạn có thể biết thêm về chúng tôi và niềm tin của chúng tôi, cũng như tìm câu trả lời cho các câu hỏi về Kinh Thánh.

Bạn sẽ làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va không?

Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật lòng yêu thương bạn. Làm thế nào bạn có thể biểu lộ mong muốn làm hài lòng ngài qua lối sống hằng ngày?