Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 13

Tại sao gọi là người tiên phong?

Tại sao gọi là người tiên phong?

Canada

Rao giảng từng nhà

Học hỏi Kinh Thánh

Học hỏi cá nhân

Cụm từ “người tiên phong” thường ám chỉ những người thăm dò vùng đất mới và mở đường cho nhiều người khác. Chúa Giê-su giống như một người tiên phong. Ngài được phái xuống trái đất để rao truyền tin mừng mang lại sự sống và mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại (Ma-thi-ơ 20:28). Ngày nay, các môn đồ noi gương Chúa Giê-su bằng cách hết lòng tham gia vào việc ‘đào tạo môn đồ’ (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Vì vậy, một số Nhân Chứng đã làm tiên phong.

Người tiên phong rao truyền tin mừng trọn thời gian. Tất cả Nhân Chứng Giê-hô-va đều là người công bố tin mừng. Tuy nhiên, một số người đã sắp xếp đời sống để phụng sự với tư cách tiên phong đều đều, rao giảng 70 giờ mỗi tháng. Để làm được điều này, nhiều người đã chọn những công việc bán thời gian. Những Nhân Chứng khác được bổ nhiệm để phụng sự với tư cách tiên phong đặc biệt tại nơi cần nhiều người hơn để rao giảng về Nước Trời. Mỗi tháng họ dành ra ít nhất 130 giờ cho thánh chức. Những người tiên phong thỏa lòng với đời sống giản dị, tin chắc Đức Giê-hô-va sẽ cung cấp những gì họ cần (Ma-thi-ơ 6:31-33; 1 Ti-mô-thê 6:6-8). Những người không thể làm tiên phong trọn thời gian có thể phụng sự với tư cách tiên phong phụ trợ khi hoàn cảnh cho phép. Họ rao giảng 30 hoặc 50 giờ một tháng.

Động lực của người tiên phong là tình yêu thương với Đức Chúa Trời và người khác. Như Chúa Giê-su, chúng tôi nhận thấy ngày nay nhiều người rất cần biết về Đức Chúa Trời và ý định của ngài (Mác 6:34). Chúng tôi đã học được những điều có thể giúp họ ngay bây giờ, đồng thời mang lại cho họ niềm hy vọng chắc chắn về tương lai. Tình yêu thương với người lân cận thôi thúc người tiên phong dành nhiều thời gian và sức lực để giúp người ta về mặt tâm linh (Ma-thi-ơ 22:39; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8). Công việc này cũng giúp người tiên phong củng cố đức tin, đến gần Đức Chúa Trời hơn và cảm nghiệm được nhiều hạnh phúc.—Công vụ 20:35.

  • Bạn hiểu thế nào là người tiên phong?

  • Động lực nào thôi thúc một số Nhân Chứng làm tiên phong trọn thời gian?