trẻ em

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

XEM TẤT CẢ

Hãy bày tỏ lòng hiếu khách (Bài hát 100)

Bài hát này giúp chúng ta noi theo tính rộng rãi của Đức Giê-hô-va qua việc làm những điều tử tế cho người khác.

TRỞ THÀNH BẠN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

XEM TẤT CẢ

Điều kỳ diệu của sự sống (Bài hát 141)

Hãy tập bài này một vài lần và em sẽ sẵn sàng để hát tại Phòng Nước Trời.