trẻ em

Trở thành bạn Đức Giê-hô-va (những bài hát đặc sắc)

XEM TẤT CẢ

Cha hãnh diện về em

Hãy xem cách hai bạn trẻ đứng về phía Đức Giê-hô-va ngay cả khi bị xem là khác biệt với bạn bè đồng lứa.

Trở thành bạn Đức Giê-hô-va (những bài hát đặc sắc)

XEM TẤT CẢ

Bé con của mẹ

Trẻ thơ là món quà từ Đức Giê-hô-va. Hát cho con nghe về địa đàng đang chờ đón chúng ta.