Đi đến nội dung

Truyện tranh Kinh Thánh

Lót và gia đình ông

Hãy đọc về Lót, vợ ông, các con gái và sự hủy diệt của Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Đọc truyện tranh này trên trang web hoặc in ra.