Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va—Đức tin qua hành động, phần 2: Hãy chiếu ánh sáng

Một công việc khổng lồ đang đặt trước mắt các Học viên Kinh Thánh. Đó là nỗ lực làm theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su “dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ”. Sẽ có nhiều người chống đối công việc của họ. Sự hiểu biết của họ về Kinh Thánh sẽ ngày càng gia tăng. Đức tin của họ sẽ được tinh luyện. Phần hai của bộ video này cho thấy cách Đức Giê-hô-va hướng dẫn dân ngài từ năm 1922 đến nay.

Có thể bạn cũng thích

TƯ LIỆU

Nhân Chứng Giê-hô-va​—Đức tin qua hành động, phần 1: Ra khỏi bóng tối

Video này nói về những người luôn bước theo ánh sáng của sự thật Kinh Thánh, dù phải đương đầu với sự chống đối. Gương của họ sẽ khuyến khích bạn tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời cách trung thành.