Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va​—Đức tin qua hành động, phần 1: Ra khỏi bóng tối

Để ra khỏi bóng tối của các thực hành tôn giáo sai lầm tồn tại nhiều thế kỷ, Học viên Kinh Thánh cần có đức tin mạnh. Họ đã can đảm và sốt sắng mang ánh sáng đến cho người khác. Hãy xem sự can đảm và lòng trung thành của họ cũng như cách Đức Giê-hô-va đã dẫn họ “ra khỏi bóng tối mà đến với ánh sáng diệu kỳ của ngài”

 

Có thể bạn cũng thích

TƯ LIỆU

Nhân Chứng Giê-hô-va—Đức tin qua hành động, phần 2: Hãy chiếu ánh sáng

Chúa Giê-su hướng dẫn các môn đồ để hoàn tất công việc “dạy dỗ muôn dân trở thành môn đồ”. Trải qua rất nhiều chống đối và thử thách, các Học viên Kinh Thánh cảm nghiệm được thế nào là để ánh sáng chiếu rạng.