Đi đến nội dung

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

 Công việc toàn cầu của chúng tôi chủ yếu được tài trợ nhờ các khoản đóng góp tình nguyện của những Nhân Chứng Giê-hô-va. a Các thùng đóng góp được đặt tại những nơi nhóm họp của chúng tôi, và những cách đóng góp khác thì được liệt kê trong mục Đóng góp trên trang web của chúng tôi. Có nhiều cách khác nhau để một người có thể đóng góp cho công việc trên toàn cầu, cho chi phí tại địa phương hoặc cả hai.

 Nhân Chứng Giê-hô-va không bị bắt buộc phải nộp thuế thập phân, đóng góp một khoản tiền cụ thể hay theo phần trăm thu nhập (2 Cô-rinh-tô 9:7). Chúng tôi không thu phí vào cửa hay phí tham dự các buổi nhóm họp và cũng không thu phí cho nghi thức báp-têm, lễ tang, lễ cưới hay các hoạt động tôn giáo khác. Chúng tôi không quyên tiền qua việc bán bánh từ thiện, hội chợ từ thiện, trò chơi lô tô, lễ hội, bữa tiệc tối, trò chơi bốc thăm trúng thưởng hay những hoạt động tương tự, và chúng tôi cũng không kêu gọi quyên tiền. Thông tin về người đóng góp không được tiết lộ hay công khai cho mọi người biết (Ma-thi-ơ 6:2-4). Trang web hay ấn phẩm của chúng tôi không chứa quảng cáo nhằm mục đích sinh lợi.

 Với Nhân Chứng Giê-hô-va, tình hình tài chính hằng tháng của mỗi hội thánh được thông báo công khai tại buổi nhóm họp, và ai cũng có thể tham dự các buổi nhóm đó. Sổ sách kế toán của mỗi hội thánh được kiểm toán thường xuyên để đảm bảo rằng các khoản đóng góp được sử dụng một cách đúng đắn.—2 Cô-rinh-tô 8:20, 21.

Những cách đóng góp

 •   Dùng thùng đóng góp: Bạn có thể bỏ tiền hoặc séc vào thùng đóng góp ở Phòng Nước Trời, Phòng Hội nghị hoặc những địa điểm có tổ chức buổi nhóm họp.

 •   Đóng góp trực tuyến: Tại nhiều nước, bạn có thể vào trang “Đóng góp cho Nhân Chứng Giê-hô-va” để đóng góp qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng hoặc dùng những hình thức đóng góp điện tử khác. b Một số Nhân Chứng quyết định “dành riêng một số tiền” để đóng góp hằng tháng bằng cách chọn một trong các hình thức này và thiết lập chế độ đóng góp định kỳ.—1 Cô-rinh-tô 16:2.

 •   Kế hoạch đóng góp: Một số hình thức đóng góp đòi hỏi phải sắp xếp trước và/hoặc cần cố vấn về pháp lý. Khi có kế hoạch trước như thế, người đóng góp có thể được hưởng ưu đãi thuế. Nhiều người đã hưởng được ưu đãi này nhờ hiểu rõ quyền lợi có được khi đóng góp từ thiện lúc còn sống hoặc hiến tặng tài sản sau khi qua đời. Xin liên hệ với văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va tại nơi bạn ở để biết thêm chi tiết nếu muốn đóng góp bằng những hình thức sau:

  •   tài khoản ngân hàng

  •   bảo hiểm và bảo hiểm hưu trí

  •   bất động sản

  •   cổ phiếu và trái phiếu

  •   di chúc và quỹ tín thác

 Để biết thêm chi tiết về những cách đóng góp áp dụng tại nơi bạn sống, xin xem trang “Đóng góp cho Nhân Chứng Giê-hô-va”.

a Một số người không phải Nhân Chứng cũng vui lòng đóng góp để hỗ trợ cho công việc của chúng tôi.

b Xin xem video Hướng dẫn cách đóng góp qua mạng để biết thêm thông tin.