Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va tin gì?

Nhân Chứng Giê-hô-va tin gì?

Là Nhân Chứng Giê-hô-va, chúng tôi cố gắng theo sát khuôn mẫu mà Đấng Ki-tô đã dạy và các sứ đồ đã làm theo. Bài này sẽ tóm lược những niềm tin cơ bản của chúng tôi.

 1.   Đức Chúa Trời. Chúng tôi chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa, có danh là Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18; Khải huyền 4:11). Ngài là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Môi-se và Chúa Giê-su.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6; 32:11; Giăng 20:17.

 2.   Kinh Thánh. Chúng tôi công nhận Kinh Thánh là thông điệp đến từ Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại (Giăng 17:17; 2 Ti-mô-thê 3:16). Những niềm tin của chúng tôi dựa trên 66 sách trong Kinh Thánh, gồm cả “Cựu ước” và “Tân ước”. Giáo sư Jason D. BeDuhn nhận xét rằng Nhân Chứng Giê-hô-va đã xây dựng “niềm tin và các thực hành của họ hoàn toàn dựa trên sự dạy dỗ nguyên thủy của Kinh Thánh mà không hề định trước ý kiến của họ về những điều ghi trong đó”. a

   Dù chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh nhưng chúng tôi không phải là một giáo phái cực đoan. Chúng tôi nhận thấy một số phần trong đó được viết theo ngôn ngữ tượng trưng và được hiểu theo nghĩa bóng.​—Khải huyền 1:1.

 3.   Chúa Giê-su. Chúng tôi theo sát những dạy dỗ và gương mẫu của Chúa Giê-su Ki-tô, xem ngài là Đấng Cứu Rỗi và là Con của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 20:28; Công vụ 5:31). Vì thế, chúng tôi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô (Công vụ 11:26). Tuy nhiên, nhờ xem xét Kinh Thánh, chúng tôi biết rằng Chúa Giê-su không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng và thuyết Chúa Ba Ngôi không phù hợp với Kinh Thánh.​—Giăng 14:28.

 4.   Nước Trời. Đây là một chính phủ có thật ở trên trời, chứ không phải là tình trạng trong lòng của tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Chính phủ này sẽ thay thế các chính phủ loài người và hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất (Đa-ni-ên 2:44; Ma-thi-ơ 6:9, 10). Không lâu nữa, Nước Trời sẽ thực hiện các điều này, vì lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy chúng ta đang sống vào “những ngày sau cùng”.​—2 Ti-mô-thê 3:1-5; Ma-thi-ơ 24:3-14.

   Chúa Giê-su là Vua Nước Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài đã bắt đầu cai trị vào năm 1914.​—Khải huyền 11:15.

 5.   Sự giải thoát. Nhân loại có cơ hội được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết qua sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 20:28; Công vụ 4:12). Nhưng để nhận được lợi ích từ sự hy sinh đó, con người không chỉ cần thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su mà còn phải thay đổi lối sống và làm báp-têm (Ma-thi-ơ 28:19, 20; Giăng 3:16; Công vụ 3:19, 20). Hành động của một người chứng tỏ người ấy có đức tin thật (Gia-cơ 2:24, 26). Tuy nhiên, việc một người được giải cứu không có nghĩa là người ấy xứng đáng, nhưng là do “lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời”.​—Ga-la-ti 2:16, 21.

 6.   Trời. Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su và những thiên sứ trung thành tồn tại trong cõi thần linh b (Thi-thiên 103:19-21; Công vụ 7:55). Một nhóm tương đối nhỏ gồm 144.000 người sẽ được sống lại để lên trời cai trị với Chúa Giê-su trong Nước Trời.​—Đa-ni-ên 7:27; 2 Ti-mô-thê 2:12; Khải huyền 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Trái đất. Đức Chúa Trời tạo ra trái đất để nhân loại sống ở đó mãi mãi (Thi-thiên 104:5; 115:16; Truyền-đạo 1:4). Ngài sẽ ban cho những người vâng lời sức khỏe hoàn hảo và sự sống đời đời trên đất.​—Thi-thiên 37:11, 34.

 8.   Gian ác và đau khổ. Những điều này bắt đầu xảy ra khi một thiên sứ của Đức Chúa Trời phản nghịch (Giăng 8:44). Sau khi phản nghịch, thiên sứ này được gọi là “Sa-tan” và “Kẻ Quỷ Quyệt”. Hắn đã thuyết phục cặp vợ chồng đầu tiên theo phe hắn. Hậu quả mà gia đình nhân loại phải gánh chịu thật thảm khốc (Sáng-thế Ký 3:1-6; Rô-ma 5:12). Để giải quyết vấn đề do Sa-tan nêu ra, Đức Chúa Trời đã cho phép có sự gian ác và đau khổ, nhưng ngài không để điều này diễn ra mãi.

 9.   Sự chết. Khi chết, một người không còn hiện hữu nữa (Thi-thiên 146:4; Truyền-đạo 9:5, 10). Người ấy không bị hành hạ trong hỏa ngục.

   Đức Chúa Trời sẽ làm cho hàng tỉ người được sống lại (Công vụ 24:15). Tuy nhiên, sau khi được sống lại, những người từ chối học về các đường lối của Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn và không còn cơ hội sống lại nữa.​—Khải huyền 20:14, 15.

 10.   Gia đình. Chúng tôi theo sát tiêu chuẩn ban đầu của Đức Chúa Trời về hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam cùng một người nữ, và lý do duy nhất để ly dị là một trong hai người phạm tội gian dâm (Ma-thi-ơ 19:4-9). Chúng tôi tin chắc rằng sự khôn ngoan trong Kinh Thánh sẽ giúp các gia đình thành công.​—Ê-phê-sô 5:22–6:1.

 11.   Sự thờ phượng. Chúng tôi không thờ thập tự giá hoặc bất cứ hình tượng nào khác (Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-19; 1 Giăng 5:21). Sự thờ phượng của chúng tôi bao gồm các khía cạnh chính sau đây:

 12.   Tổ chức. Chúng tôi được tổ chức thành các hội thánh. Mỗi hội thánh do một hội đồng trưởng lão giám sát. Tuy nhiên, các trưởng lão không hợp thành một hàng giáo phẩm và không được trả lương (Ma-thi-ơ 10:8; 23:8). Chúng tôi không đóng thuế thập phân và không quyên tiền tại những buổi nhóm họp (2 Cô-rinh-tô 9:7). Mọi hoạt động của chúng tôi được tài trợ bởi sự đóng góp tình nguyện.

   Hội đồng Lãnh đạo là một nhóm nhỏ tín đồ thành thục phụng sự ở trụ sở trung ương của chúng tôi. Họ cung cấp chỉ dẫn cho Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới.​—Ma-thi-ơ 24:45.

 13.   Sự hợp nhất. Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới hợp nhất về niềm tin (1 Cô-rinh-tô 1:10). Chúng tôi cũng cố gắng không phân biệt giai cấp, chủng tộc hoặc tầng lớp xã hội (Công vụ 10:34, 35; Gia-cơ 2:4). Dù vậy, sự hợp nhất này không làm giới hạn những lựa chọn cá nhân. Mỗi Nhân Chứng tự đưa ra những quyết định phù hợp với lương tâm được Kinh Thánh rèn luyện.​—Rô-ma 14:1-4; Hê-bơ-rơ 5:14.

 14.   Hạnh kiểm. Chúng tôi cố gắng thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ trong mọi hành động (Giăng 13:34, 35). Chúng tôi tránh những điều làm Đức Chúa Trời buồn lòng, kể cả việc truyền máu (Công vụ 15:28, 29; Ga-la-ti 5:19-21). Chúng tôi yêu chuộng hòa bình và không tham gia chiến tranh (Ma-thi-ơ 5:9; Ê-sai 2:4). Chúng tôi tôn trọng chính quyền địa phương và vâng theo những đòi hỏi không trái với luật pháp của Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 22:21; Công vụ 5:29.

 15.   Mối quan hệ với người khác. Chúa Giê-su lệnh cho chúng tôi “phải yêu người lân cận như chính mình”. Ngài cũng nói rằng tín đồ đạo Đấng Ki-tô “không thuộc về thế gian” (Ma-thi-ơ 22:39; Giăng 17:16). Vì thế, chúng tôi cố gắng “làm điều lành cho mọi người”, nhưng hoàn toàn giữ trung lập về chính trị và không hòa đồng tôn giáo (Ga-la-ti 6:10; 2 Cô-rinh-tô 6:14). Tuy nhiên, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của người khác trong những vấn đề này.​—Rô-ma 14:12.

 Nếu muốn biết thêm về niềm tin của Nhân Chứng Giê-hô-va, bạn có thể xem trang web của chúng tôi, liên lạc với văn phòng của chúng tôi, tham dự một buổi nhóm tại Phòng Nước Trời gần nơi bạn ở, hoặc nói chuyện với một Nhân Chứng địa phương.

a Xin xem sách Truth in Translation, trang 165.

bcác ác thần đã bị đuổi khỏi trời nhưng chúng vẫn tiếp tục tồn tại ở thể thần linh.​—Khải huyền 12:​7-9.