Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Họ quý trọng Kinh Thánh—Trích đoạn (William Tyndale)

Họ quý trọng Kinh Thánh—Trích đoạn (William Tyndale)

Trích đoạn video Họ quý trọng Kinh Thánh là câu chuyện kể về cách William Tyndale dịch phần Tân ước sang tiếng Anh.