Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

JW LANGUAGE

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (iOS)

Câu hỏi thường gặp​—JW Language (iOS)

Chữ cái của một số ngôn ngữ, như tiếng Thái, có những nét lên, nét xuống và dấu thanh điệu phức tạp. iOS đôi lúc không hiển thị chính xác các ngôn ngữ này.

 

JW Language tương thích với các thiết bị sau:

  • iPhone, iPad, và iPod chạy iOS 12.0 hoặc cao hơn

Sẽ không có hỗ trợ cho các thiết bị sau:

  • iPhone, iPad, và iPod chạy iOS 11 và cũ hơn

 

  • Trong những phiên bản cũ của JW Language thì phần thu âm bị tắt tiếng nếu thiết bị đang ở chế độ im lặng. Xin cập nhật JW Language trên thiết bị của mình để chắc chắn rằng bạn có phiên bản mới nhất.

  • Hãy kiểm tra xem bạn có đang chọn nút tắt âm lượng trong ứng dụng không. Nếu vậy, hãy bật lên lại.

  • Hãy tăng âm lượng của thiết bị.

 

Trong Trang đầu, hãy nhấn vào Cài đặt rồi nhấn vào biểu tượng trong phần Tốc độ đọc để chọn một trong ba tốc độ.

 

Tính năng Ngữ pháp dùng tính năng chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) trong thiết bị điện tử. Trong iOS, tính năng chuyển văn bản thành giọng nói được mặc định ở dạng chất lượng thấp. Có thể tải về phần âm thanh chất lượng cao hơn cho TTS. Trong ứng dụng Cài đặt của thiết bị điện tử, hãy vào Cài đặt chung > Trợ năng > VoiceOver > Đọc văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy vào https://support.apple.com/en-us/HT202362.

 

Ngôn ngữ chính là ngôn ngữ mà bạn đã biết. Trong quá trình cài đặt, hãy nhấn vào Ngôn ngữ chính để chọn ngôn ngữ chính của mình.

Cũng xem: Làm thế nào để đổi ngôn ngữ chính?

 

Hãy nhấn vào Cài đặt trên thanh lựa chọn chính, rồi thực hiện thay đổi trong thanh lựa chọn Ngôn ngữ chính.

 

Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được đề nghị chọn ngôn ngữ mình muốn học.

Cũng xem: Làm thế nào để đổi ngôn ngữ muốn học?

 

Hãy chọn một ngôn ngữ khác muốn học trong danh sách các ngôn ngữ.

Cũng xem: Có thể chọn vài ngôn ngữ muốn học không?

 

Bạn có thể cài đặt nhiều ngôn ngữ muốn học cùng một lúc. Nhấn vào danh sách ngôn ngữ và chọn thêm ngôn ngữ muốn học.

Cũng xem: Làm thế nào để đổi ngôn ngữ muốn học?

 

Hãy nhấn vào nút lựa chọn bên cạnh từ, câu hoặc hình, rồi nhấn Thêm vào bộ sưu tập. Nhấn Tạo bộ sưu tập mới để tạo một bộ sưu tập riêng và đặt tên cho nó. Nếu bạn thêm một câu vào bộ sưu tập trong khi kết nối Internet, phần thu âm sẽ được tự động tải về thiết bị để dùng khi không có Internet.

 

Hãy nhấn vào nút lựa chọn bên cạnh một mục trong bộ sưu tập để sao chép hoặc xóa mục đó. Chạm, giữ và kéo các mục để sắp xếp lại tùy ý.

 

Trong một bộ sưu tập, hãy nhấn nút Bắt đầu để xem danh sách các hoạt động sau:

  • Nhìn: Chọn nghĩa đúng của từ trong các lựa chọn

  • Ghép: Ghép từ với hình, hoặc ghép từ với nghĩa đúng

  • Nghe: Nghe một từ và chọn nghĩa đúng

  • Thẻ học hỏi: Đoán nghĩa đúng của từ trước khi hiển thị câu trả lời. Thay đổi tốc độ đọc bằng cách nhấn vào biểu tượng tốc độ. Nhấn vào biểu tượng cái loa để bật hoặc tắt phần thu âm.

  • Luyện nghe: Nghe một bộ sưu tập các cụm từ. Nhấn nút Chỉnh sửa trong thanh thứ tự để chọn thứ tự được đề nghị hoặc thiết lập thứ tự riêng cho mình.

 

Có. Hãy nhấn vào Cài đặt trong thanh lựa chọn chính, rồi vuốt nút bật tắt bên cạnh Hiển thị kiểu chữ La-tinh hóa để tắt chế độ La-tinh hóa.

 

Các nội dung dưới dạng văn bản luôn luôn có sẵn, ngay cả khi không có Internet. Khi kết nối với Internet, hãy nhấn vào một câu để nghe phần thu âm. Nếu muốn tải các phần thu âm và video để xem khi không có Internet, hãy nhấn vào biểu tượng tải về. Để tải về tất cả các phần thu âm và video trong ngôn ngữ muốn học, hãy mở danh sách ngôn ngữ và nhấn vào nút Tải tất cả bên cạnh ngôn ngữ muốn học.

 

Bạn có thể tạo một bản sao lưu các bộ sưu tập và lịch sử của mình. Trong phần Cài đặt, hãy chọn các lựa chọn trong Sao lưu và khôi phục. Nếu đã có sẵn bản sao lưu, bạn có thể khôi phục các bộ sưu tập và lịch sử của mình bất cứ lúc nào. Nếu khôi phục một bộ sưu tập có cùng tên với một bộ sưu tập có sẵn trên thiết bị thì bộ sưu tập trên thiết bị sẽ được lưu đè lên.

 

Một người bạn quen thuộc với JW Language có thể giúp bạn. Nếu không, vui lòng liên lạc với văn phòng chi nhánh gần nhất của chúng tôi.