Công vụ các sứ đồ 24:1-27

  • Lời tố cáo Phao-lô (1-9)

  • Lời biện hộ của Phao-lô trước Phê-lích (10-21)

  • Vụ án của Phao-lô bị trì hoãn hai năm (22-27)

24  Năm ngày sau, thầy tế lễ thượng phẩm A-na-nia,+ cùng một số trưởng lão và một luật sư* tên là Tẹt-tu-lu xuống Sê-sa-rê để tố cáo Phao-lô trước mặt quan tổng đốc.+  Khi được phép, Tẹt-tu-lu bắt đầu tố ông: “Thưa ngài Phê-lích, nhờ ngài mà chúng tôi được hưởng thái bình, và nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của ngài mà đất nước này đang đổi mới.  Mọi lúc mọi nơi, chúng tôi ghi nhận điều này với lòng biết ơn sâu đậm.  Tôi không dám phiền ngài nhiều hơn, chỉ xin ngài nhân từ mà nghe chúng tôi trình bày đôi lời.  Chúng tôi thấy tên này là kẻ gây rối,*+ xúi giục người Do Thái trên khắp đất nổi loạn,+ và là kẻ cầm đầu giáo phái của người Na-xa-rét.+  Hắn cũng cố xúc phạm đền thờ nên bị chúng tôi bắt.+ 7 * ——.  Khi đích thân thẩm vấn hắn, ngài sẽ biết rõ những điều chúng tôi tố cáo hắn”.  Bấy giờ, người Do Thái cũng tham gia vào cuộc công kích, họ quả quyết những điều đó là sự thật. 10  Khi quan tổng đốc gật đầu cho phép Phao-lô nói thì ông thưa: “Tôi biết rõ ngài làm quan xét xử trong nước này đã nhiều năm nên tôi vui mừng biện hộ cho mình.+ 11  Như ngài có thể điều tra để biết chắc, từ khi tôi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng đến nay chưa được 12 ngày.+ 12  Họ chẳng thấy tôi cãi vã với ai trong đền thờ, hoặc kích động dân chúng gây náo loạn trong nhà hội hay nơi nào trong thành. 13  Họ cũng không thể chứng minh với ngài những điều họ đang tố cáo tôi. 14  Nhưng tôi xin thừa nhận một điều, đường lối mà họ gọi là giáo phái chính là cách tôi phụng sự Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi;+ tôi tin mọi điều ghi trong Luật pháp và sách của các nhà tiên tri.+ 15  Tôi có hy vọng nơi Đức Chúa Trời, là điều những người này cũng trông mong, đó là sẽ có sự sống lại+ của người công chính và không công chính.+ 16  Vì thế, tôi luôn cố gắng giữ một lương tâm trong sạch* trước mặt Đức Chúa Trời và người ta.+ 17  Sau nhiều năm, tôi trở lại Giê-ru-sa-lem để mang tiền cứu trợ+ cho dân tôi và dâng lễ vật. 18  Khi tôi đang làm những việc ấy thì họ thấy tôi trong đền thờ, lúc đó tôi đã được tẩy uế theo nghi thức,+ chứ không ở cùng đám đông hoặc gây náo loạn gì cả. Còn mấy người Do Thái đến từ tỉnh A-si-a, 19  nếu thật sự có điều gì muốn kiện cáo thì đáng lẽ họ phải có mặt ở đây để tố cáo tôi trước mặt ngài.+ 20  Hay là, hãy để những người ở đây cho biết tôi phạm tội gì khi tôi đứng trước Tòa Tối Cao, 21  ngoại trừ một điều tôi đã tuyên bố lớn tiếng trong khi đứng giữa họ: ‘Vì sự sống lại của người chết mà hôm nay tôi bị xét xử trước mặt các anh!’”.+ 22  Tuy nhiên, Phê-lích biết khá rõ những sự việc liên quan đến Đường Lối này+ nên cho hoãn vụ kiện và nói: “Khi nào viên chỉ huy Ly-si-a xuống đây, ta sẽ quyết định về vấn đề của các ngươi”. 23  Quan truyền lệnh cho viên sĩ quan giam lỏng Phao-lô và cho phép bạn bè ông đến chăm sóc. 24  Vài ngày sau, Phê-lích cùng đến với vợ là Đơ-ru-si, người Do Thái, rồi sai giải Phao-lô tới để nghe ông nói về niềm tin nơi Đấng Ki-tô Giê-su.+ 25  Nhưng khi Phao-lô nói về sự công chính, tính tự chủ cùng sự phán xét sau này+ thì Phê-lích sợ hãi và nói: “Bây giờ ngươi hãy đi, lúc nào có dịp tiện ta sẽ cho gọi ngươi đến”. 26  Phê-lích cũng hy vọng nhận được tiền hối lộ của Phao-lô nên cho gọi ông đến thường xuyên hơn để nói chuyện. 27  Hai năm sau, Bốt-kiu Phê-tô kế nhiệm Phê-lích. Lúc ấy Phao-lô vẫn bị giam giữ vì Phê-lích muốn làm hài lòng người Do Thái.+

Chú thích

Ds: “nhà hùng biện”.
Ds: “thứ ôn dịch”.
Hay “không chỗ trách được”.