Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 2:1-18

  • Chú ý hơn mức bình thường (1-4)

  • Muôn vật phải phục Chúa Giê-su (5-9)

  • Chúa Giê-su và anh em của ngài (10-18)

    • Đấng Lãnh Đạo Chính dẫn họ đến sự cứu rỗi (10)

    • Thầy tế lễ thượng phẩm có lòng thương xót (17)

2  Thế nên, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn mức bình thường về những gì mình đã nghe,+ hầu không bao giờ bị trôi giạt.+  Vì nếu lời được phán qua các thiên sứ+ chứng tỏ là chắc chắn, và mọi sự phạm pháp cùng hành vi bất tuân đều lãnh án phạt phù hợp với công lý,+  thì làm sao chúng ta thoát khỏi án phạt nếu lờ đi sự cứu rỗi lớn lao dường ấy?+ Vì sự cứu rỗi ấy đã được Chúa rao truyền trước tiên+ và những người nghe ngài đã xác nhận sự cứu rỗi ấy với chúng ta,  đồng thời Đức Chúa Trời cũng chứng thực bằng những dấu lạ, việc kỳ diệu* cùng đủ mọi việc phi thường+ và bằng thần khí thánh được ban phát theo ý muốn ngài.+  Ngài không khiến thế giới tương lai phải phục các thiên sứ,+ đó là thế giới mà chúng tôi đang nói đến.  Nhưng có một nhân chứng từng viết rằng: “Loài người là gì mà ngài nhớ đến, con người là chi mà ngài săn sóc?+  Ngài làm nên người kém thiên sứ một chút, ban cho vinh quang cùng sự tôn trọng, giao cho quyền trên công việc của tay ngài.  Ngài khiến muôn vật phải phục dưới chân người”.+ Bằng cách khiến muôn vật phải phục người,+ Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục người.+ Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy muôn vật phục người.+  Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-su, đấng đã bị làm cho thấp hơn các thiên sứ một chút,+ nay được ban sự vinh hiển và tôn trọng vì đã chịu chết,+ hầu cho bởi lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời mà ngài nếm trải cái chết vì mọi người.+ 10  Muôn vật hiện hữu vì Đức Chúa Trời và bởi Đức Chúa Trời. Thế nên, để mang nhiều người con đến với sự vinh hiển+ thì điều thích hợp là ngài làm cho Đấng Lãnh Đạo Chính,* là đấng dẫn họ đến sự cứu rỗi,+ được hoàn hảo qua sự khốn khổ.+ 11  Cả đấng làm cho nên thánh lẫn những người được nên thánh+ đều đến từ một cha,+ bởi vậy đấng ấy không hổ thẹn gọi họ là anh em,+ 12  như ngài nói: “Con sẽ rao truyền danh ngài cho anh em mình, hát ngợi khen ngài giữa hội chúng”.+ 13  Đấng ấy còn nói: “Tôi sẽ đặt tin cậy nơi ngài”+ và cũng nói: “Này! Tôi và các con trẻ mà Đức Giê-hô-va* ban cho tôi”.+ 14  Bởi thế, vì “các con trẻ” đều là thịt và huyết thì đấng ấy cũng trở nên thịt và huyết,+ để qua cái chết của mình, ngài có thể diệt trừ kẻ có khả năng gây ra cái chết+ là Ác Quỷ,+ 15  và có thể giải thoát tất cả những người suốt đời bị giam cầm trong vòng nô lệ vì sợ hãi cái chết.+ 16  Vì thật ra, chẳng phải ngài trợ giúp các thiên sứ mà trợ giúp dòng dõi của Áp-ra-ham.+ 17  Do đó, ngài phải trở nên như “anh em” của ngài về mọi phương diện,+ để trở thành thầy tế lễ thượng phẩm trung tín và có lòng thương xót trong những việc liên quan đến Đức Chúa Trời, hầu dâng vật tế lễ cầu hòa*+ vì tội của dân chúng.+ 18  Vì chính đấng ấy đã chịu khổ khi bị thử thách+ nên ngài có thể giúp những người đang bị thử thách.+

Chú thích

Hay “điềm”.
Hay “Phương Tiện Chính”.
Hay “hầu dâng vật tế lễ chuộc tội; hầu chuộc tội”.