Đi đến nội dung

Kinh Thánh nói gì về hôn nhân?

Kinh Thánh nói gì về hôn nhân?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Sau khi tạo ra người nam và người nữ đầu tiên, Đức Chúa Trời tác hợp họ thành vợ chồng. Ngài thiết lập hôn nhân là mối liên kết đặc biệt giữa người nam và người nữ, là nền tảng để xây dựng tổ ấm gia đình.—Sáng thế 1:27, 28; 2:18.

 Đức Chúa Trời muốn các cặp vợ chồng hạnh phúc (Châm ngôn 5:18). Qua Kinh Thánh, ngài đưa ra tiêu chuẩn cũng như sự hướng dẫn có thể giúp hôn nhân thành công.

Trong bài này

 Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về hôn nhân là gì?

 Từ ban đầu, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân là sự gắn kết giữa một người nam và một người nữ (Sáng thế 2:24). Ngài không chấp nhận đa thê, hành vi đồng tính hoặc sống chung ngoài vòng hôn nhân (1 Cô-rinh-tô 6:9; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3). Chúa Giê-su dạy các môn đồ vâng giữ tiêu chuẩn ban đầu của Đức Chúa Trời về hôn nhân.​—Mác 10:6-8.

 Đức Chúa Trời xem hôn nhân là một sự gắn bó lâu dài. Khi người nam và người nữ kết hôn, họ hứa nguyện sẽ chung thủy và chung sống trọn đời. Đức Chúa Trời muốn họ giữ lời hứa nguyện đó.​—Mác 10:9.

 Còn việc ly thân và ly dị thì sao?

 Có thể có những lúc vợ chồng phải xa nhau, chẳng hạn khi một trong hai người phải đi lo việc khẩn cấp của gia đình. Nhưng Kinh Thánh không khuyến khích việc vợ chồng hoàn toàn tách ra, hoặc ly thân, vì những vấn đề trong hôn nhân. Thay vì thế, Kinh Thánh khuyến khích họ giải hòa với nhau.​—1 Cô-rinh-tô 7:10.

 Ngoại tình là lý do duy nhất dựa trên Kinh Thánh để ly dị (Ma-thi-ơ 19:9). Vì thế, nếu một cặp vợ chồng quyết định ly thân hoặc ly dị mà không phải vì ngoại tình thì theo Kinh Thánh, cả hai đều không có quyền tự do hẹn hò hoặc tái hôn với người khác.​—Ma-thi-ơ 5:32; 1 Cô-rinh-tô 7:11.

 Một cặp có cần kết hôn hợp pháp để được Đức Chúa Trời chấp nhận không?

 Đức Chúa Trời muốn các tín đồ đạo Đấng Ki-tô vâng theo luật pháp của chính phủ về việc kết hôn (Tít 3:1). Nếu ở nơi họ sống có quy định về hôn nhân hợp pháp thì một cặp nên đăng ký kết hôn. Điều này cho thấy họ tôn trọng các bậc cầm quyền và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về việc hôn nhân là một cam kết lâu dài. a

 Kinh Thánh nói gì về vai trò và trách nhiệm của người chồng và người vợ?

  •   Trách nhiệm chung. Vợ chồng nên đối xử yêu thương và tôn trọng nhau (Ê-phê-sô 5:33). Họ cần làm tròn bổn phận trong việc chăn gối một cách yêu thương và tránh mọi hình thức không chung thủy (1 Cô-rinh-tô 7:3; Hê-bơ-rơ 13:4). Nếu có con, cả hai đều có trách nhiệm nuôi dạy con.​—Châm ngôn 6:20.

     Kinh Thánh không nói cụ thể hai vợ chồng nên phân chia việc ngoài đời và việc nhà như thế nào. Họ có thể cùng nhau quyết định điều gì là tốt nhất cho gia đình.

  •   Vai trò của người chồng. Kinh Thánh nói rằng “chồng là đầu vợ” (Ê-phê-sô 5:23). Chồng là đầu theo nghĩa anh nên hướng dẫn gia đình và đưa ra những quyết định mang lại lợi ích cho vợ con.

     Anh nên nỗ lực để đảm bảo gia đình được chăm sóc về mặt thể chất, tình cảm và tâm linh (1 Ti-mô-thê 5:8). Anh cho thấy mình quý trọng các phẩm chất và khả năng của vợ bằng cách kề vai sát cánh với chị, đồng thời nghĩ đến cảm xúc và lắng nghe ý kiến của chị khi đưa ra quyết định (Châm ngôn 31:11, 28). Kinh Thánh nói rằng người chồng phải chăm lo các trách nhiệm của mình một cách yêu thương.​—Cô-lô-se 3:19.

  •   Vai trò của người vợ. Kinh Thánh nói rằng “vợ thì phải kính trọng chồng sâu xa” (Ê-phê-sô 5:33). Đức Chúa Trời vui lòng khi người vợ tôn trọng vai trò mà ngài đã giao cho người chồng.

     Vai trò của chị là hỗ trợ chồng, giúp anh đưa ra những quyết định khôn ngoan và làm tốt trách nhiệm làm đầu của anh (Sáng thế 2:18). Kinh Thánh ca ngợi những người vợ làm tròn vai trò quan trọng của mình trong hôn nhân.​—Châm ngôn 31:10.

 Đức Chúa Trời có đòi hỏi các cặp vợ chồng sinh con không?

 Không. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh cho một số người thờ phượng ngài là hãy sinh con (Sáng thế 1:28; 9:1). Nhưng mệnh lệnh ấy không áp dụng cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Chúa Giê-su không bao giờ ra lệnh là các môn đồ phải sinh con. Các môn đồ thời ban đầu của ngài cũng không nói các cặp vợ chồng phải sinh con. Các cặp vợ chồng có thể tự quyết định sẽ sinh con hay không.

 Kinh Thánh có thể giúp hôn nhân của mình như thế nào?

 Sự hướng dẫn trong Kinh Thánh có thể giúp vợ chồng có khởi đầu tốt đẹp trong hôn nhân. Sự hướng dẫn ấy cũng có thể giúp vợ chồng tránh được những vấn đề hoặc vượt qua khó khăn trong hôn nhân.

 Sự hướng dẫn trong Kinh Thánh có thể giúp vợ chồng…

a Để biết quan điểm của Kinh Thánh về việc kết hôn theo phong tục hay tục lệ của bộ lạc, xin xem Tháp Canh ngày 15-10-2006, trang 21, đoạn 12.