Đi đến nội dung

Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì?

Nước Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Nước Đức Chúa Trời sẽ thay thế tất cả chính phủ của loài người và trị vì toàn thể trái đất (Đa-ni-ên 2:44; Khải huyền 16:14). Khi điều đó xảy ra, Nước Đức Chúa Trời sẽ...

  •   Loại bỏ kẻ ác, tức những kẻ ích kỷ làm hại chúng ta. “Kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất”.—Châm-ngôn 2:22.

  •   Chấm dứt chiến tranh. “[Đức Chúa Trời] dẹp yên giặc cho đến đầu-cùng trái đất”.—Thi-thiên 46:9.

  •   Mang lại sự thịnh vượng và an toàn trên trái đất. “Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ”.—Mi-chê 4:4.

  •   Biến cả trái đất thành địa đàng. “Đồng vắng và đất khô-hạn sẽ vui-vẻ; nơi sa-mạc sẽ mừng-rỡ, và trổ hoa như bông hường”.—Ê-sai 35:1.

  •   Mang đến cho mọi người công việc đầy ý nghĩa và thích thú. “Những kẻ lựa-chọn của ta sẽ hằng hưởng công-việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô-ích nữa”.—Ê-sai 65:21-23.

  •   Loại trừ bệnh tật. “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau”.—Ê-sai 33:24.

  •   Giải thoát chúng ta khỏi tiến trình lão hóa. “Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu; người trở lại ngày đang-thì”.—Gióp 33:25.

  •   Khiến người chết sống lại. “Mọi người trong mồ mả nghe tiếng [Chúa Giê-su] và ra khỏi”.​—Giăng 5:28, 29.