Đi đến nội dung

Có phải chúng ta bị định trước ngày giờ phải chết không?

Có phải chúng ta bị định trước ngày giờ phải chết không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không, chúng ta không bị định trước phải chết vào ngày giờ nào. Thay vì ủng hộ niềm tin nơi số mệnh, Kinh Thánh nói rằng sự chết xảy đến thường là do “chuyện bất trắc”.​—Truyền-đạo 9:11, NW.

Chẳng phải Kinh Thánh nói rằng “có kỳ chết” sao?

 Đúng, nơi Truyền-đạo 3:2 nói: “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng”. Tuy nhiên, văn cảnh của câu này cho thấy Kinh Thánh đang đề cập đến những sự việc thường diễn ra trong cuộc đời của một người (Truyền-đạo 3:1-8). Đức Chúa Trời không định cho chúng ta phải chết vào ngày giờ nào cũng như ngài không buộc người nông dân phải gieo hạt vào ngày giờ cụ thể. Thay vì thế, ý của câu Kinh Thánh trên là chúng ta nên tránh chú tâm quá mức vào những chuyện thường ngày đến độ lờ đi Đấng Tạo Hóa.​—Truyền-đạo 3:11; 12:1, 13.

Có thể sống lâu hơn

 Dù có những bất trắc xảy ra trong đời sống, thường thì chúng ta có thể sống lâu hơn nếu có những quyết định khôn ngoan. Kinh Thánh nói: “Sự dạy-dỗ của người khôn-ngoan vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh-khỏi bẫy sự chết” (Châm-ngôn 13:14). Môi-se cũng từng nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ có thể “sống lâu ngày” nếu làm theo những điều răn của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:2). Ngược lại, sự sống của chúng ta có thể bị rút ngắn lại nếu chúng ta có những hành động thiếu khôn ngoan.​—Truyền-đạo 7:17.

 Nhưng dù thận trọng và khôn ngoan đến đâu thì chúng ta vẫn không thể trốn tránh cái chết (Rô-ma 5:12). Tuy nhiên, tình trạng này sẽ thay đổi vì Kinh Thánh hứa về một thời kỳ “sẽ không còn sự chết”.​—Khải huyền 21:4.