Đi đến nội dung

Các ngày lễ

Kinh Thánh nói gì về Lễ Giáng Sinh?

Nguồn gốc của sáu phong tục phổ biến của Lễ Giáng Sinh có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Khi nào Chúa Giê-su được sinh ra?

Hãy tìm hiểu tại sao Lễ Giáng Sinh được cử hành vào ngày 25 tháng 12.

Kinh Thánh nói gì về Lễ Phục Sinh?

Tìm hiểu về nguồn gốc của năm phong tục liên quan đến Lễ Phục Sinh.

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ đâu?

Cho dù truyền thống và phong tục của Halloween bắt nguồn từ ngoại giáo đi nữa thì có sao không?

Lễ Vượt Qua là gì?

Lễ này kỷ niệm điều gì? Tại sao Chúa Giê-su cử hành nhưng môn đồ ngài thời nay không làm thế?