Đi đến nội dung

Khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra vũ trụ?

Khi nào Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra vũ trụ?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh không nói Đức Chúa Trời tạo ra vũ trụ khi nào hoặc trong bao lâu. Kinh Thánh chỉ nói: “Ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra trời và đất” (Sáng thế 1:1). Từ “ban đầu” được dùng ở đây không cho biết là khi nào. Tuy nhiên, trình tự của các sự kiện được ghi lại trong sách Sáng thế cho thấy đó là thời gian trước sáu giai đoạn sáng tạo, hay sáu “ngày” sáng tạo.

 Sáu ngày sáng tạo có phải là những ngày kéo dài 24 giờ không?

 Không. Trong Kinh Thánh, từ “ngày” có thể nói đến những khoảng thời gian khác nhau tùy vào văn cảnh. Chẳng hạn, một câu trong lời tường thuật miêu tả toàn bộ giai đoạn sáng tạo là một ngày.​—Sáng thế 2:4.

 Điều gì xảy ra trong sáu ngày sáng tạo?

 Đức Chúa Trời biến trái đất từ tình trạng “không có hình dạng rõ rệt và trống không” thành hành tinh để các sinh vật có thể tồn tại (Sáng thế 1:2). Sau đó, ngài tạo ra sự sống trên đất. Kinh Thánh miêu tả sáu nhóm sự kiện xảy ra trong những giai đoạn sáng tạo:

  •  Ngày 1: Đức Chúa Trời làm cho ánh sáng đến được mặt đất, nhờ thế có ngày và đêm.​—Sáng thế 1:3-5.

  •  Ngày 2: Đức Chúa Trời tạo một khoảng không phân cách giữa những đám mây dày đặc ở trên và biển ở dưới.​—Sáng thế 1:6-8.

  •  Ngày 3: Đức Chúa Trời làm cho đất cạn lộ ra. Ngài cũng tạo ra cây cỏ.​—Sáng thế 1:9-13.

  •  Ngày 4: Đức Chúa Trời làm cho những vì sáng gồm mặt trời, mặt trăng và các vì sao được thấy từ mặt đất.​—Sáng thế 1:14-19.

  •  Ngày 5: Đức Chúa Trời tạo ra những sinh vật dưới nước và loài vật biết bay.​—Sáng thế 1:20-23.

  •  Ngày 6: Đức Chúa Trời tạo ra động vật trên cạn và con người.​—Sáng thế 1:24-31.

 Sau khi kết thúc ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời nghỉ công việc ngài làm, tức là ngưng việc sáng tạo.​—Sáng thế 2:1, 2.

 Lời tường thuật trong sách Sáng thế có chính xác về khoa học không?

 Lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo không phân tích chi tiết về mặt khoa học. Thay vì thế, lời tường thuật ấy miêu tả sự sáng tạo theo cách mà ngay cả độc giả vào thời Kinh Thánh cũng dễ dàng hiểu được trình tự của các sự kiện. Lời tường thuật của Kinh Thánh về sự sáng tạo không mâu thuẫn với khoa học. Nhà vật lý thiên văn là Robert Jastrow viết: “Sự tường thuật của thiên văn học và sách Sáng thế của Kinh Thánh có những yếu tố căn bản giống nhau dù các chi tiết thì khác nhau. Cả hai giống ở điểm: chuỗi biến cố đưa đến việc loài người xuất hiện một cách đột ngột và đúng ngay tại một thời điểm nhất định”.

 Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được tạo ra khi nào?

 Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao là những tạo vật thuộc về “trời” đã được tạo ra từ “ban đầu” (Sáng thế 1:1). Tuy nhiên, do bầu khí quyển dày đặc nên ánh sáng của chúng không đến được mặt đất (Sáng thế 1:2). Vì thế, dù ánh sáng khuếch tán được thấy vào ngày thứ nhất, nhưng nguồn của ánh sáng vẫn chưa được xác định. Vào ngày thứ tư, bầu trời trở nên quang đãng. Kinh Thánh cho biết mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bắt đầu “chiếu sáng trái đất”, hẳn theo nghĩa là chúng được thấy từ góc nhìn trên đất.​—Sáng thế 1:17.

 Kinh Thánh cho biết trái đất bao nhiêu tuổi?

 Kinh Thánh không cho biết tuổi thọ của trái đất. Sáng thế 1:1 chỉ nói rằng vũ trụ, trong đó có trái đất của chúng ta, có sự khởi đầu. Câu này không mâu thuẫn với các nguyên lý khoa học, cũng không mâu thuẫn với ước tính của các nhà khoa học về tuổi thọ của trái đất.