Skip to content

Làm sao tôi có thể tìm được đạo thật?

Làm sao tôi có thể tìm được đạo thật?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Minh họa về cách phân biệt những người thực hành tôn giáo thật với những người theo tôn giáo sai lầm, Kinh Thánh nói: “Nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ. Có khi nào người ta hái nho hay trái vả nơi cây có gai không?” (Ma-thi-ơ 7:16). Như việc phân biệt cây nho và bụi gai nhờ trái của chúng, bạn có thể phân biệt tôn giáo thật và tôn giáo sai lầm nhờ trái của chúng, tức qua một số đặc điểm.

  1. Tôn giáo thật dạy sự thật dựa trên Kinh Thánh, chứ không dựa trên những triết lý của con người (Giăng 4:24; 17:17). Điều này bao hàm những sự thật về linh hồn và hy vọng sống vĩnh cửu trong địa đàng (Thi-thiên 37:29; Ê-sai 35:5, 6; Ê-xê-chi-ên 18:4). Tôn giáo thật không ngần ngại vạch trần những dạy dỗ sai lầm.—Ma-thi-ơ 15:9; 23:27, 28.

  2. Tôn giáo thật giúp người ta biết về Thượng Đế hay Đức Chúa Trời, kể cả dạy họ danh của ngài là Giê-hô-va (Thi-thiên 83:18; Ê-sai 42:8; Giăng 17:3, 6). Tôn giáo thật không dạy rằng Đức Chúa Trời huyền bí hoặc lạnh lùng, nhưng dạy rằng ngài muốn chúng ta làm bạn với ngài.—Gia-cơ 4:8.

  3. Tôn giáo thật nêu bật vai trò của Chúa Giê-su Ki-tô là đấng mà Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại (Công vụ 4:10, 12). Các thành viên thuộc tôn giáo thật tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su và cố gắng noi gương ngài.—Giăng 13:15; 15:14.

  4. Tôn giáo thật tập trung vào Nước Đức Chúa Trời là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Các tín đồ trong tôn giáo này sốt sắng nói cho người ta biết về Nước Đức Chúa Trời.—Ma-thi-ơ 10:7; 24:14.

  5. Tôn giáo thật phát huy tình yêu thương bất vị kỷ (Giăng 13:35). Tôn giáo này dạy rằng chúng ta phải tôn trọng mọi nhóm sắc tộc và chào đón những người thuộc mọi chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh xuất thân (Công vụ 10:34, 35). Vì yêu thương người đồng loại nên các thành viên trong tôn giáo này không tham gia chiến tranh.—Mi-chê 4:3; 1 Giăng 3:11, 12.

  6. Tôn giáo thật không có hàng giáo phẩm được trả lương, cũng không phong những danh hiệu khoa trương cho thành viên nào cả.​—Ma-thi-ơ 23:8-12; 1 Phi-e-rơ 5:2, 3.

  7. Tôn giáo thật hoàn toàn giữ trung lập trong các vấn đề chính trị (Giăng 17:16; 18:36). Tuy nhiên, các thành viên trong tôn giáo này tôn trọng và vâng phục nhà cầm quyền nơi họ sống, điều này hòa hợp với mệnh lệnh của Kinh Thánh: “Của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa [đại diện cho nhà cầm quyền], của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.—Mác 12:17; Rô-ma 13:1, 2.

  8. Tôn giáo thật được thể hiện qua toàn bộ lối sống, chứ không qua nghi thức hoặc chỉ làm cho có lệ. Các thành viên trong tôn giáo theo sát tiêu chuẩn đạo đức cao của Kinh Thánh trong mọi khía cạnh của đời sống (Ê-phê-sô 5:3-5; 1 Giăng 3:18). Dù vậy, họ không buồn rầu nhưng có được niềm vui khi thờ phượng “Đức Chúa Trời hạnh phúc”.—1 Ti-mô-thê 1:11.

  9. Những người theo tôn giáo thật chỉ là thiểu số (Ma-thi-ơ 7:13, 14). Vì làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, các thành viên trong tôn giáo thật thường bị người ta khinh dể, chế giễu và bắt bớ.—Ma-thi-ơ 5:10-12.

Tôn giáo thật không chỉ là cảm nhận ‘mình theo đúng đạo’

Trong việc chọn theo một tôn giáo, thật nguy hiểm khi chỉ dựa trên cảm nhận riêng của chúng ta. Kinh Thánh báo trước có một thời, người ta sẽ “tập họp các thầy dạy [tôn giáo] quanh mình để nghe những lời êm tai” (2 Ti-mô-thê 4:3). Ngược lại, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy theo “hình thức thờ phượng thanh sạch và không ô uế theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta” dù tôn giáo ấy không được ưa chuộng.—Gia-cơ 1:27; Giăng 15:18, 19.