Skip to content

Tấm Khăn Liệm thành Turin có phải là tấm khăn dùng để liệm Chúa Giê-su không?

Tấm Khăn Liệm thành Turin có phải là tấm khăn dùng để liệm Chúa Giê-su không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh không nói gì về tấm khăn liệm mà ngày nay được lưu trữ ở Turin, nước Ý. Tấm Khăn Liệm thành Turin là một tấm vải lanh mà nhiều người cho là đã được dùng để liệm thi thể Chúa Giê-su. Vì thế, một số người xem tấm khăn này là một trong những vật linh thiêng nhất của Ki-tô giáo. Hiện nay, tấm khăn này được lưu giữ tại một nhà thờ ở Turin và được bảo vệ trong một hộp kín.

Lời tường thuật trong Kinh Thánh có xác nhận Tấm Khăn Liệm thành Turin là tấm vải được dùng để liệm thi thể Chúa Giê-su không? Không.

Hãy xem ba đặc điểm của tấm khăn liệm ấy không khớp với lời tường thuật trong Kinh Thánh.

 1. Tấm khăn liệm là tấm vải một mảnh, dài 442cm, rộng 113cm, được may thêm một dải vải rộng 8cm theo chiều dọc.

  Điều Kinh Thánh nói: Thi thể của Chúa Giê-su được quấn bằng nhiều băng vải, chứ không phải một tấm vải lanh, và đầu thì quấn băng vải riêng. Sau khi Chúa Giê-su được sống lại, một sứ đồ của ngài đến ngôi mộ trống thì “thấy những băng vải lanh nằm đó”. Kinh Thánh tường thuật thêm: “Băng vải trên đầu ngài không để chung với những băng vải khác, nhưng được cuộn lại và đặt riêng một chỗ”.​—Giăng 20:6, 7.

 2. Tấm khăn liệm có nhiều vết được cho là vết máu của một thi thể chưa được tắm rửa.

  Điều Kinh Thánh nói: Khi Chúa Giê-su chết, các môn đồ đã chuẩn bị thi thể của ngài “theo phong tục an táng của người Do Thái” (Giăng 19:39-42). Phong tục này gồm tắm rửa thi thể, rồi xức dầu và hương liệu trước khi đem chôn (Ma-thi-ơ 26:12; Công vụ 9:37). Vì thế, các môn đồ của Chúa Giê-su hẳn đã làm sạch thi thể của ngài trước khi quấn bằng vải.

 3. Tấm khăn liệm có in hình một người “nằm dọc trên một nửa tấm vải, nửa kia gấp qua đầu và phủ hết phần trước của thi thể”, theo Tân bách khoa tự điển Anh Quốc (Encyclopædia Britannica).

  Điều Kinh Thánh nói: Các môn đồ của Chúa Giê-su đã bàn luận về cái chết của ngài, ngôi mộ trống và lời chứng của những phụ nữ đã “thấy các thiên sứ hiện ra cho biết ngài đang sống” (Lu-ca 24:15-24). Thế nên, nếu có tấm khăn trong mộ Chúa Giê-su, hẳn họ cũng đã bàn luận về tấm khăn ấy và hình in trên đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói họ bàn luận về điều này.

Có nên tôn sùng tấm khăn liệm không?

Không. Giả sử tấm khăn đó được dùng để liệm thi thể Chúa Giê-su thì cũng không nên tôn sùng. Hãy xem những nguyên tắc Kinh Thánh giải thích lý do.

 1. Vì không cần thiết. Chúa Giê-su giải thích: “Đức Chúa Trời là thần linh, và những người thờ phượng ngài phải thờ phượng theo thần khí và chân lý” (Giăng 4:24). Vậy những người thờ phượng Đức Chúa Trời không phải dùng thánh tích hoặc ảnh tượng.

 2. Vì bị nghiêm cấm. Một trong Mười Điều Răn nói rằng chớ thờ thần tượng (Phục truyền luật lệ 5:6-10). Kinh Thánh cũng có mệnh lệnh tương tự dành cho các tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Hãy tránh xa các tượng thần” (1 Giăng 5:21). Có người lý luận rằng tấm khăn đó chỉ là ảnh tượng hoặc biểu tượng của đức tin, chứ không phải là thần tượng. Nhưng khi một người tôn sùng một ảnh tượng thì nó là thần tượng đối với người đó. * Vì thế, nếu muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, một người sẽ không tôn sùng bất cứ vật nào, kể cả tấm khăn liệm.

^ đ. 15 Thần tượng là hình, tượng hay biểu tượng được tôn sùng.