Skip to content

Kinh Thánh nói gì về việc truyền máu?

Kinh Thánh nói gì về việc truyền máu?

Lời giải đáp của Kinh Thánh

 Kinh Thánh đưa ra mệnh lệnh chúng ta không được ăn huyết. Thế nên, chúng ta không nên truyền máu toàn phần hoặc các thành phần chính của máu dưới bất cứ hình thức nào, dù trong thực phẩm hoặc tiếp máu. Hãy lưu ý các câu Kinh Thánh sau:

  •   Sáng-thế Ký 9:4. Đức Chúa Trời cho phép Nô-ê và gia đình ông ăn thịt thú vật sau trận Nước Lụt, nhưng ngài ra lệnh họ không nên ăn huyết của chúng. Đức Chúa Trời phán với Nô-ê: “Các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu”. Từ thời ấy đến nay, mệnh lệnh này được áp dụng cho nhân loại vì tất cả đều là con cháu của Nô-ê.

  •   Lê-vi Ký 17:14. “Các ngươi không nên ăn huyết của xác-thịt nào; vì sanh-mạng của mọi xác-thịt, ấy là huyết nó; ai ăn sẽ bị truất-diệt”. Đức Chúa Trời xem “sanh-mạng”, hay sự sống, ở trong huyết và điều đó thuộc về ngài. Dù chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên, luật pháp ấy cho thấy Đức Chúa Trời xem việc không ăn huyết quan trọng đến mức nào.

  •   Công vụ 15:20. ‘Kiêng huyết’. Đức Chúa Trời đã ban cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô cùng một mệnh lệnh như ngài phán với Nô-ê. Lịch sử cho thấy các tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu đã từ chối ăn huyết toàn phần, hoặc ngay cả dùng để chữa trị.

Tại sao Đức Chúa Trời ra lệnh phải kiêng huyết?

 Có bằng chứng trong y khoa cho thấy việc truyền máu gây nguy hiểm cho sức khỏe. Nhưng quan trọng hơn, Đức Chúa Trời ra lệnh chúng ta phải kiêng huyết vì điều mà huyết tượng trưng là thánh đối với ngài.​—Lê-vi Ký 17:11; Cô-lô-se 1:20.