Skip to content

Hoạn nạn lớn là gì?

Hoạn nạn lớn là gì?

Kinh Thánh giải đáp

Hoạn nạn lớn sẽ là một giai đoạn khó khăn chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, nó sẽ xảy ra trong “những ngày sau cùng”, hay “thời tận thế” (2 Ti-mô-thê 3:1; Đa-ni-ên 12:4, Bản Phổ thông). Đó sẽ là “hoạn nạn chưa từng có kể từ khi Đức Chúa Trời tạo ra thế gian cho đến lúc đó, và sau này cũng không xảy ra nữa”.​—Mác 13:19; Đa-ni-ên 12:1; Ma-thi-ơ 24:21, 22.

Những biến cố xảy ra trong hoạn nạn lớn

  • Sự hủy diệt tôn giáo sai lầm. Tôn giáo sai lầm sẽ bị hủy diệt nhanh chóng đến bất ngờ (Khải huyền 17:1, 5; 18:9, 10, 21). Các thế lực chính trị được đại diện bởi Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành việc ấy, và khi làm thế, họ thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời.​—Khải huyền 17:3, 15-18. *

  • Cuộc tấn công tôn giáo thật. Liên minh các nước, được đề cập trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên là “Gót ở đất Ma-gốc”, sẽ cố xóa sổ những người theo tôn giáo thật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ che chở những người thờ phượng ngài để họ không bị hủy diệt.​—Ê-xê-chi-ên 38:1, 2, 9-12, 18-23.

  • Sự phán xét cư dân trên đất. Chúa Giê-su sẽ phán xét nhân loại và sẽ ‘chia muôn dân thành hai nhóm, như người chăn tách chiên ra khỏi dê’ (Ma-thi-ơ 25:31-33). Chúa Giê-su sẽ phán xét dựa trên cơ sở là mỗi người có hỗ trợ “anh em” của ngài, tức những người sẽ cai trị với ngài ở trên trời, hay không.​—Ma-thi-ơ 25:34-46.

  • Việc thu nhóm những người cai trị trong Nước Trời. Những người trung thành đã được chọn để cai trị với Đấng Ki-tô sẽ kết thúc đời sống trên đất và được sống lại ở trên trời.​—Ma-thi-ơ 24:31; 1 Cô-rinh-tô 15:50-53; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17.

  • Ha-ma-ghê-đôn. Là “cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”, và cũng được gọi là “ngày Đức Giê-hô-va” (Khải huyền 16:14, 16; Ê-sai 13:9; 2 Phi-e-rơ 3:12). Những người bị Đấng Ki-tô phán xét bất lợi sẽ bị hủy diệt (Sô-phô-ni 1:18; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-10). Hệ thống chính trị, tức con thú dữ bảy đầu được nói đến trong Kinh Thánh, cũng sẽ bị hủy diệt.​—Khải huyền 19:19-21.

Những biến cố xảy ra sau hoạn nạn lớn

  • Sa-tan và các quỷ bị cầm tù. Một thiên sứ lớn sẽ quăng Sa-tan và các quỷ xuống “vực sâu”, là hình ảnh tượng trưng cho tình trạng không hoạt động, giống như chết (Khải huyền 20:1-3). Tình trạng của Sa-tan trong vực sâu có thể được ví như ở trong tù; hắn sẽ không thể gây ảnh hưởng ở bất cứ nơi nào khác.​—Khải huyền 20:7.

  • Triều Đại Một Ngàn Năm bắt đầu. Khi Triều Đại Một Ngàn Năm của Nước Đức Chúa Trời bắt đầu, Nước ấy sẽ mang lại những ân phước lớn lao cho nhân loại (Khải huyền 5:​9, 10; 20:​4, 6). Một “đám đông” vô số người sẽ “vượt qua hoạn nạn lớn” và họ sẽ thấy Triều Đại Một Ngàn Năm bắt đầu trên đất.​—Khải huyền 7:​9, 14; Thi-thiên 37:​9-​11.

^ đ. 5 Trong sách Khải huyền, Ba-by-lôn Lớn, tức “ả kỹ nữ lừng danh”, tượng trưng cho tôn giáo sai lầm (Khải huyền 17:1, 5). Con thú sắc đỏ, tức thế lực hủy diệt Ba-by-lôn Lớn, tượng trưng cho tổ chức có mục đích hợp nhất các nước trên thế giới và đại diện cho các nước ấy. Ban đầu tổ chức đó xuất hiện với tên gọi là Hội Quốc Liên và hiện nay là Liên Hiệp Quốc.